การใช้ How much – How many

การใช้ How much …? และ How many …? ในการถามเป็นภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยคคำถาม […]

การใช้ How much …? และ How many …? ในการถามเป็นภาษาอังกฤษ

โครงสร้างประโยคคำถาม How much …? และ How many …?

** How much + คำนามนับไม่ได้ (Uncountable noun) มักใช้สำหรับถามปริมาณ และราคา, ค่าใช้จ่าย
** How many + คำนามนับได้ (Countable noun) มักใช้สำหรับถามจำนวน
คลิกอ่าน >> Noun คำนาม

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

** การสร้างคำถามโดยใช้ How much …? ถามว่า(ปริมาณ)เท่าไหร่

How much sugar do you take in your coffee?
แปลว่า คุณใส่น้ำตาลในกาแฟ(ปริมาณ)เท่าไหร่

How much liquid do you think this bottle contains?
แปลว่า คุณคิดว่าขวดนี้บรรจุน้ำ(ปริมาณ)เท่าไหร่

How much money do you have on you?
แปลว่า คุณมีเงินติดตัวอยู่เท่าไร

How much money do you earn?
แปลว่า คุณหาเงินได้เท่าไหร่ (สร้างรายได้ได้เท่าไหร่)

ถ้าเป็นการถามราคา ก็จะใช้ How much ถามว่า(ราคา, ค่าใช้จ่าย)เท่าไหร่ เช่น

How much is it?
แปลว่า มันเป็นราคาเท่าไร

How much does it cost?
แปลว่า มันเป็นราคาเท่าไร

How much does this book cost?
แปลว่า หนังสือเล่มนี้ราคาเท่าไหร่

How much do these shoes cost?
แปลว่า รองเท้านี้ราคาเท่าไร

How much will the trip cost?
แปลว่า การเดินทางจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

** การสร้างคำถามโดยใช้ How many …? ถามว่าเท่าไหร่

How many students are there in each class?
แปลว่า มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่(กี่คน)ในแต่ละชั้นเรียน

How many eggs are in this cake?
แปลว่า มีไข่(จำนวน)กี่ฟองในเค้กนี้

How many people does your company employ?
แปลว่า บริษัทของคุณจ้างคน(จำนวน)กี่คน

How many years have you worked here?
แปลว่า คุณทำงานที่นี่มานานกี่ปีแล้ว

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 305

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้