การใช้ how ตั้งคำถาม และเป็นคำเชื่อม

การใช้ How ในประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ How เป็น question word […]

การใช้ How ในประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ How เป็น question word ในการสร้างคำถาม แปลว่า อย่างไร

I haven’t seen you for ages. How are you?
แปลว่า ฉันไม่เห็นคุณนานเลย คุณเป็นอย่างไรบ้าง (คุณสบายดีไหม)

How is your mother?
แปลว่า แม่ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง (แม่ของคุณสบายดีไหม)

How are you feeling this morning?
แปลว่า เช้านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง

How was the film?
แปลว่า หนังเป็นยังไงบ้าง (ภาพยนตร์ที่ชมมาเป็นอย่างไร)

How was your flight?
แปลว่า เที่ยวบินของคุณเป็นอย่างไรบ้าง [ถามคนที่เพิ่งลงจากเครื่องบินหลังจากการเดินทาง]

How does this machine work?
แปลว่า เครื่องนี้ทำงานอย่างไร

How do you plan to spend your holiday?
แปลว่า คุณวางแผนที่จะใช้วันหยุดพักร้อนของคุณอย่างไร

How ในประโยค indirect questions

I wonder how they do that.
แปลว่า ฉันแปลกใจว่าพวกเขาทําสิ่งนั้นได้อย่างไร

ตัวอย่างการใช้ How ในประโยค exclamations (การอุทาน แสดงความแปลกใจ ประหลาดใจ)

How fantastic!
หมายถึง สุดยอดไปเลย! ยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้!

แชร์เลย