การใช้ If I do กับ If I did

การใช้ if ในภาษาอังกฤษ If I do … และ If I […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ If I do กับ If I did

การใช้ if ในภาษาอังกฤษ

If I do … และ If I did …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ if

ตัวอย่างสถานการณ์

Peter has lost his watch. He thinks it may be at George’s house.
แปลว่า ปีเตอร์ทำนาฬิกาหาย เขาคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่บ้านคุณจอร์จ

Peter : I think I left my watch at your house. Have you seen it?
แปลว่า ฉันคิดว่าฉันทิ้งนาฬิกาไว้ที่บ้านของคุณ คุณเห็นมันบ้างหรือเปล่า

George : No, but I’ll have a look when I get home. If I find it, I will tell you.
แปลว่า ไม่เห็นนะ แต่ฉันจะดูตอนที่ฉันถึงบ้านให้ก็แล้วกัน ถ้าฉันเจอฉันจะบอกคุณ

จากสถานการณ์ตัวอย่างด้านบน จอร์จรู้สึกว่าอาจจะเป็นไปได้ ที่จะพบนาฬิกาของปีเตอร์ เขาจึงใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า If I find … , I wil …(กริยาช่องที่ 1)

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2

Tony : If I found a wallet in the street, I would take it to the police.
แปลว่า ถ้าฉันเจอกระเป๋าสตางค์อยู่บนถนน ฉันจะนำมันไปให้ตำรวจ

จากตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 นี้ ผู้พูดไม่คิดว่าสถานการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นจริง ผู้พูดเพียงแต่คิดเหตุการณ์สมมติขึ้นมา จึงพูดประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างว่า

If I found, … I would … (ซึ่งเป็นกริยาช่องที่ 2)

ข้อควรสังเกตสำหรับการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ if …

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ความคิดสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาเอง โดยที่ไม่น่าจะเป็นไปได้จริง เราจะใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษคือ

If +past (คํากริยาภาษาอังกฤษ ช่องที่ 2)

ซึ่งความหมายของประโยคที่พูดไม่ได้หมายถึงอดีต แต่หากเป็นเหตุการณ์สมมติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเราใช้กริยารูปอดีตเพื่อสื่อความหมายว่า สถานการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

What would you do if you won a million?
แปลว่า คุณจะทำอะไรถ้าได้เงินล้านนึง[ในกรณีนี้ ผู้พูดไม่ได้แต่คิดว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงๆ]

He has decided not to apply for this job. He is not really qualified for it, so he probably wouldn’t get it if he applied.

แปลว่า เขาตัดสินใจที่จะไม่สมัครงานนั้น เพราะว่าเขามีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ดังนั้นเขาอาจจะไม่ได้งานถ้าเกิดเขาสมัคร

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 100

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้