การใช้ in on at กับสถานที่ บอกตำแหน่ง ที่อยู่ ใช้อย่างไร วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

การใช้ in on at กับ สถานที่

การใช้ in on at กับสถานที่ มีรายละเอียดให้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะ วันนี้เรามาเริ่มศึกษากันเลยครับ

การใช้ in ในความหมายว่า “ใน” เช่น

– in a room
– in a building
– in a box
– in a garden
– in a town
– in a city
– in a country

[ลักษณะเหมือนมีอะไรห้อมล้อมหรือห่อหุ้มอยู่]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– There is no one in the room.
= ไม่มีใครอยู่ในห้อง

– What have you got in your hand?
= อะไรอยู่ในมือคุณ

การใช้ at ในความหมายว่า “ที่” เช่น

– at the top of the page
– at the bottom of the page
– at the door
– at the window
– at the bus stop
– at the end of the street

[ลักษณะเหมือนการบอกจุด ชี้จุด]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Turn left at the traffic lights.
= เลี้ยวซ้ายที่ไฟจราจร

– Write your name at the top of the page
= เขียนชื่อของคุณที่ด้านบนของกระดาษ

– Write your name at the bottom of the page
= เขียนชื่อของคุณที่ด้านล่างของกระดาษ

การใช้ on ในความหมายว่า “บน” เช่น

– on a page
– on an island
– on my nose
– on the door

[ลักษณะเหมือนตั้ง/วางอยู่บน หรือแปะอยู่ข้างบน]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Have you seen the notice on the door?
= คุณเห็นประกาศที่ประตูหรือเปล่า

ลองเปรียบเทียบประโยค การใช้ in และ on ดูครับ

1. There is some water in the bottle.
= มีน้ำอยู่ในขวด

2. There is a label on the bottle.
= มีป้ายอยู่บนขวด

ลองเปรียบเทียบประโยค การใช้ at และ on ดูครับ

1. There is somebody at the door.
= มีใครบางคนอยู่ที่ประตู

2. There is a notice on the door.
= มีป้ายอยู่ที่ประตู

คลิกอ่าน บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 การใช้ in on at กับ สถานที่ (ตอนที่ 2)
 การใช้ in on at กับ เวลา วัน เดือน ปี ฤดู

แชร์เลย