สรุปการใช้ Infinitive และ Gerund

Infinitive and Gerund Infinitive คือ กริยารูปปกติ(กริยาช่องที่ 1) แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ (Finite Verb) […]

Infinitive and Gerund

Infinitive คือ กริยารูปปกติ(กริยาช่องที่ 1) แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ (Finite Verb) ของประโยค แต่ถูกนำมาใช้ทำหน้าที่อื่นๆ เช่น Noun, Adjective หรือ Adverb

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

To climb Mt .Everest was my greatest ambition.(To climb Mt. Everest – เป็น noun เป็นประธานของประโยค)
The first attempt to build the Panama Canal ended in failure.(attempt – noun, to build the Panama Canal -ทำหน้าที่เป็น adjective ขยาย attempt)
The prepare for the storm. we nailed plywood over the store windows. (The prepare for the storm – ทำหน้าที่เป็น adverb, nailed – verb)

ในภาษาอังกฤษแบ่ง Infinitive ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1.Infinitive with to หรือ To Infinitive
มีโครงสร้าง คือ to + V1(to + กริยาแท้ช่องที่ 1)
โดยกริยาแท้ช่องที่ 1 ที่วางอยู่หลัง to จะไม่ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประธานในประโยค
ตัวอย่างเช่น to cry, to leave เป็นต้น

2.Infinitive without to หรือ Bare Infinitive คือคำกริยาประเภทที่ไม่ต้องมี to นำหน้า หรือเรียกกันว่า V1 หรือกริยาช่อง 1 นั่นเอง แต่ไม่มี to นำอยู่ข้างหน้า
ตัวอย่างเช่น cry, leave เป็นต้น

การใช้ To Infinitive และ Infinitive without to นี้ จะไม่มีการเปลี่ยนรูปโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะอยู่ในรูป Present, Past หรือ Future Tense ก็ตาม

Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb หรือกริยาซึ่งถูกเติม ing ไว้ข้างหลัง เพื่อเปลี่ยนจากคำกริยาให้กลายเป็นคำนาม ซึ่งจะแปลว่า การ หรือ ความ แล้วนำมาใช้เป็นประธาน (Subject) กรรม (Object) หรือส่วนขยายประธาน (Subjective Complement) ในประโยคได้
ตัวอย่างเช่น cooking แปลว่า การทำอาหาร

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I am interested in cooking. (cooking – เป็นกรรมของ in ซึ่งเป็น preposition)
My hobby is reading. (reading – เป็นส่วนขยายของกริยา is ซึ่งแปลว่าการอ่าน ไม่ใช่กำลังอ่าน)

แชร์เลย