การใช้ intransitive verb (ตัวย่อ v.i.) คืออะไร มีอะไรบ้าง

Intransitive verb (อกรรมกริยา) Intransitive verb อ่านว่า อินแทรน’ซิทิฟว-เวิร์บ หมายถึง กริยาที่ไม่ต้องการกรรม ตัวย่อ […]

Intransitive verb (อกรรมกริยา)

Intransitive verb อ่านว่า อินแทรน’ซิทิฟว-เวิร์บ หมายถึง กริยาที่ไม่ต้องการกรรม
ตัวย่อ ใน dictionary คือ vi

ในภาษาอังกฤษ กริยาประเภท intransitive verb เป็นคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ ก็สามารถเข้าใจความหมายได้ เพราะมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้ว ถึงแม้จะมีกลุ่มคำตามหลังกริยาเพื่อขยายความ ก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมของกริยา แต่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยค

Intransitive verb (vi) มีอะไรบ้าง สามารถดูได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

appear, die, lie, sneeze, arrive, disappear, live, snow, come, fall, rain, wait, cough, happen, rise, work

ตัวอย่างประโยค ที่ใช้กริยา Intransitive verb (vi)

Are you coming with me?
แปลว่า คุณจะมากับฉันไหม

Cats make him sneeze.
แปลว่า แมวทำให้เขาจาม

What time will your train arrive?
แปลว่า รถไฟของคุณจะมาถึงกี่โมง

Do you think it will snow this Christmas?
แปลว่า คุณคิดว่าคริสต์มาสนี้หิมะจะตกไหม

แชร์เลย