job กับ work ต่างกันอย่างไร หน้าที่ของคำ ตัวอย่างประโยค คำแปล

job กับ work ต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/job กับ work ต่างกันอย่างไร หน้าที่ของคำ ตัวอย่างประโยค คำแปล

job and work

บทเรียน job กับ work ต่างกันอย่างไร

** work เป็นได้ทั้ง คำนาม (noun) และ คำกริยา (verb)
= คำนาม (noun) = งาน
= คำกริยา (verb) = ทำงาน

มาพูดถึง work กรณีที่เป็นคำนามก่อนนะครับ คำนามจะแบ่งออกเป็นคำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ ซึ่งคำว่า work เป็นได้ทั้งสองประเภทครับ ลองมาเรียนรู้ความหมายที่เรามักเจอบ่อยๆ กันครับ

* work ถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้ ความหมายแรกที่ควรรู้จักก็คือ งาน (ในความหมายที่เราคุ้นเคย)

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– What time do you start work?
แปลว่า คุณเริ่มงานกี่โมง

– What time do you finish work?
แปลว่า คุณเลิกงานกี่โมง

– He starts work at 5 a.m.
แปลว่า เขาเริ่มงานตีห้า

– I’ve got so much work to do.
แปลว่า ฉันมีงานต้องทำเยอะเลย

สังเกตนะครับ work ด้านบน เป็นคำนามนับไม่ได้ เราเรียกสิ่งหนึ่งว่า งาน มันมีชื่อว่า งาน ไม่ใช่กริยาทำงานนะครับ ลองอ่านประโยคใหม่แล้วคิดตามช้าๆ ครับ แล้วมาดูตัวอย่างต่อไปครับ

* work ถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้ ความหมายถัดมาที่ควรรู้ คือ สถานที่ทำงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– She had an accident on the way to work.
แปลว่า หล่อนมีอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปยังที่ทำงาน

* work ถ้าเป็นคำนามนับได้ ความหมายแรกที่ควรรู้จักก็คือ ผลงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– The museum’s collection includes works of art from all around the world.
หมายถึง สิ่งที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์มีผลงานศิลปะจากทั่วโลก

* ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ work

ถ้าเราใช้ be + at work จะให้ความหมายว่า กำลังทำงานอยู่ครับ (to be working) เช่น
– The labourers were at work in the fields.
แปลว่า ตอนนั้นคนงานกำลังทำงานอยู่ในสนาม[อดีต]

หรือจะหมายถึง “การศัลยกรรม” ก็ยังได้ [ไม่เป็นทางการ]

– She denies having had any cosmetic surgery, but I think she’s definitely had some work done.

หมายถึง หล่อนปฏิเสธการทำศัลยกรรม แต่ฉันว่านะ หล่อนต้องผ่านมีดหมอมาบ้างแล้วล่ะ
(work ในที่นี้คือการทำศัลยกรรม)

* work ถ้าเป็นคำกริยา ความหมายแรกที่ควรรู้จักก็คือ ทำงาน

– Where do you work?
แปลว่า คุณทำงานที่ไหน

– She works at the hospital.
แปลว่า หล่อนทำงานที่โรงพยาบาล

– Somsri works for a computer company.
แปลว่า สมศรีทำงานให้กับบริษัทคอมพิวเตอร์

– She works for a company that makes software.
แปลว่า หล่อนทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์

– She works as a consultant for a design company.
แปลว่า หล่อนทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทออกแบบ

– We’re working together to develop a new system.
หมายถึง เราทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบใหม่

* work ถ้าเป็นคำกริยา ความหมายต่อมาที่ควรรู้จักก็คือ มีผล, ได้ผล

– The tablets will start to work in a few minutes.
แปลว่า ยาเม็ดจะมีผล(ออกฤทธิ์) ในไม่กี่นาที

– My new diet seems to be working. I’ve lost weight already.
แปลว่า การควบคุมอาหารใหม่ของฉันดูเหมือนว่ากำลังได้ผลเลยนะ น้ำหนักฉันลงแล้วนะเนี่ย

– I’ve never found a diet that works.
หมายถึง ฉันยังไม่เคยเจอวิธีคุมอาหารที่ได้ผลเลย

* work ถ้าเป็นคำกริยา อีกความหมายที่ควรรู้จักก็คือ ใช้การได้

– Our phone isn’t working.
หมายถึง โทรศัพท์พวกเรา(กำลัง)ใช้การไม่ได้ [โทรศัพท์เสียอยู่]

– The delete key doesn’t work.
หมายถึง ปุ่ม delete ไม่ได้ผล (ก็คือใช้การไม่ได้ กดแล้วไม่ติด ไม่ยอมลบให้)

** job ทำหน้าที่เป็นคำนามอย่างเดียวครับ หมายถึง งาน-ตำแหน่งงาน (สิ่งที่เราทำแล้วได้เงินมาหาเลี้ยงชีพ) แล้วยังเป็นนามนับได้อีกด้วย ดังนั้น อย่าลืมแสดงตัวว่านับได้ด้วยนะครับ ลองดูตัวอย่างครับ

การใช้ job (คำนาม)

– She got a job as an editor in a publishing company.
หมายถึง หล่อนได้งานเป็นบรรณาธิการในสำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง

– I’ve applied for an office job I saw advertised in the paper.
หมายถึง ฉันได้สมัครงานบริษัทไปงานหนึ่งที่เห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์

สังเกตนะครับว่า ถ้าหากเราใช้คำว่า job เราต้องแสดงการนับได้ของคำนามด้วย เพราะว่า job เป็นนามนับได้ อย่างประโยคแรก คือ a job ประโยคที่สอง คือ an office job หรือถ้าจะหมายถึงงานหลายๆ งาน (ของคนหลายๆ คน) หรืองานโดยทั่วไป ก็ใช้ในรูปพหูพจน์ครับ เช่น

– It’s a tragedy that so many young people are unable to find jobs.
หมายถึง เป็นเรื่องน่าเศร้าที่คนหนุ่มสาวมากมายหางาน(ทำเลี้ยงชีพ)ไม่ได้[ในที่นี้ job เป็นพหูพจน์ = jobs เพราะหมายถึงงานทั่วไป หลายงานของคนหลายคน ไม่ใช่งานใดของใครคนหนึ่ง]

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 501

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้