การใช้ Let, allow, permit ตัวอย่าง และคำแปล

Verb form Let / Allow / Permit โครงสร้างและหลักการใช้ในภาษาอังกฤษ ** การใช้ […]

Verb form

Let / Allow / Permit

โครงสร้างและหลักการใช้ในภาษาอังกฤษ

** การใช้ Let

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
Let + Noun / Pronoun + V.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Do you know where the railway station is?
แปลว่า คุณรู้ไหมว่าสถานีรถไฟอยู่ที่ไหน

I don’t know. Let’s ask that policeman.
แปลว่า ฉันไม่รู้ ลองถามตำรวจคนนั้นดูกัน

We must be considerate.
แปลว่า พวกเราต้องเป็นคนเกรงใจคน

Yes, let’s not to be selfish.
แปลว่า ใช่ เราอย่าเห็นแก่ตัวกัน

การใช้ร่วมกับ question tag
โครงสร้าง Let’s / Let … in question tags

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

Let’s eat in this shop, shall we?
แปลว่า ทานข้าวร้านนี้กันไหม

That’s a good idea.
แปลว่า มันเป็นความคิดที่ดี

Let him come in, will you?
แปลว่า (คุณ)ให้เขาเข้ามาไหม

** การใช้ Allow และ Permit + noun + to + verb

Has she ever permitted you to go out with your boyfriend?
แปลว่า เธอเคยอนุญาตให้คุณออกไปข้างนอกกับเพื่อนชายของคุณหรือเปล่า

No, she hasn’t.
แปลว่า (หล่อน)ไม่เคย(อนุญาต)

Do you think my mother will allow me to go there?
แปลว่า คุณคิดว่าแม่ของฉันจะอนุญาตให้ฉันไปที่นั่นไหม

I have no idea.
แปลว่า ฉันไม่รู้

โครงสร้างภาษาอังกฤษ
Be allowed / permitted + to + verb

Are you allowed to enter that room?
แปลว่า คุณได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องนั้นหรือเปล่า

Yes, I am.
แปลว่า ใช่ฉันเข้าได้(ได้รับอนุญาต)

Are children permitted to see this movie?
แปลว่า เด็กๆ ได้รับอนุญาตให้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้หรือเปล่า

No, they are not.
แปลว่า ไม่ พวกเขาดูไม่ได้ (ไม่ได้รับอนุญาต)

แชร์เลย