การใช้ what is she like

การใช้ what is she like ใช้ verb to be + […]

การใช้ what is she like

ใช้ verb to be + like
จะเป็นการบอกลักษณะ มักใช้ตั้งคำถาม เช่น

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

What is she like?
แปลว่า หล่อนเป็นคนแบบไหน / เป็นคนอย่างไร

What does she like?
แปลว่า หล่อนชอบอะไร

ตัวอย่างการตอบ

ถาม: What is she like?
ตอบ: She is very kind.

What does she look like?
แปลว่า หล่อนหน้าตาอย่างไร

** สังเกตความหมายจากการใช้ verb to be
เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยคเปรียบเทียบ

I like my mom.
แปลว่า ฉันชอบแม่ของฉัน

I am like my mom.
แปลว่า ฉัน(เป็น)เหมือนแม่ของฉัน

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 201

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้