การใช้ must และ have to ต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยค เปรียบเทียบ

การใช้ must have to ต่างกันอย่างไร
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ must และ have to ต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยค เปรียบเทียบ

การใช้ must และ have to ในภาษาอังกฤษ

เราใช้ must และ have to ในภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่าต้องทำอะไรบางอย่าง ซึ่งในภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ทั้ง 2 คำ เรามาเรียนรู้ความเหมือน ข้อแตกต่างในการใช้ ข้อควรระวัง และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกันครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Oh! I must go. หรือ
Oh! I have to go.
แปลว่า โอ้! ฉันต้องไปแล้ว

แต่ในบางกรณี การให้ความหมายของคำว่า must และ have to ก็แตกต่างกัน ดังนี้

– การใช้ must
ใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว หรือความรู้สึกส่วนตัว

– การใช้ have to
ใช้สำหรับสิ่งที่เป็นความจริง ไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
เปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ must และ have to

เมื่อพูดว่า
You must do something.
หมายถึง คนพูดรู้สึกว่าสิ่งนั้นสำคัญ หรือจำเป็น

แต่เมื่อพูดว่า
You have to do something.
หมายถึง ต้องทำสิ่งนั้น เพราะเป็นกฎระเบียบ หรือสถานการณ์บังคับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ must

– He’s a really nice person.
You must meet him.
= เขาเป็นผู้ชายที่ดีเลยล่ะ
เธอน่าจะ(ต้อง)พบเขา
* ผู้พูดรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญ

– I haven’t phoned Tony for ages.
I must phone him tonight.
* ผู้พูดรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องโทรคืนนี้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ have to

– We can’t turn right here.
We have to turn left.
= เราเลี้ยวขวาตรงนี้ไม่ได้
เราต้องเลี้ยวซ้าย [เพราะเป็นกฎจราจร]

– Tony can’t come out with us this evening.
He has to work.
= เย็นนี้โทนี่ออกมากับพวกเราไม่ได้
เขาต้องทำงาน [งานสำคัญ จำเป็นต้องทำให้เสร็จ]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเปรียบเทียบการใช้ must และ have to

– I must get up early tomorrow.
There are a lot of things I want to do.
= พรุ่งนี้ฉันต้องตื่นเช้า
ใช้ must เพราะเราคิดว่าต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะได้ทำอะไรหลายอย่างที่อยากจะทำ

– I have to get up early tomorrow.
I’m going away and my train leaves at 6.45.
= พรุ่งนี้ฉันต้องตื่นเช้า
ใช้ have to เพราะฉันต้องตื่นเช้าเพื่อไปขึ้นรถไฟให้ทัน รถไฟออก 6.45 เป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ควรรู้ และข้อควรระวัง ในการใช้ must และ have to

1. ถ้าในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าควรจะใช้ must หรือ have to ก็สามารถใช้ have to กับสถานการณ์โดยรวมได้เลยครับ

2. ใช้ must ได้เฉพาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต ไม่มีรูปอดีต แต่ have to ใช้ได้ทุกรูป เช่น

– We must go now.
= เราต้องไปตอนนี้

– We must go tomorrow.
= เราต้องไปพรุ่งนี้

ห้ามใช้ We must go yesterday.

ตัวอย่างคำว่า ต้อง ในรูปอดีต ภาษาอังกฤษ ใช้ have to ซึ่งเปลี่ยนรูปได้ ดังนี้

– I had to go to hospital.
(อดีต เปลี่ยน have เป็น had)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ have to เมื่อเป็น Present Perfect

Have you ever had to go to hospital?

แชร์เลย