การเปลี่ยนประโยคที่มีกริยาช่วย (Modal verb) เป็น passive voice

หลักการเปลี่ยนประโยคภาษาอังกฤษที่มีกริยาช่วย (Modal verb) ให้เป็น passive voice สำหรับประโยคภาษาอังกฤษแบบ active voice ที่มีกริยาช่วย […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การเปลี่ยนประโยคที่มีกริยาช่วย (Modal verb) เป็น passive voice

หลักการเปลี่ยนประโยคภาษาอังกฤษที่มีกริยาช่วย (Modal verb) ให้เป็น passive voice

สำหรับประโยคภาษาอังกฤษแบบ active voice ที่มีกริยาช่วย (Modal verb) เช่น can, could, shall, should, may, might, must เมื่อทำเป็นประโยคแบบ passive voice สามารถทำได้ดังนี้

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : Modal verb + verb infinitive + object
Passive voice : Modal verb + be + verb 3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : You can use my computer.
Passive voice : My computer can be used by you.

Active voice : You must pay the bill.
Passive voice : The bill must be paid by you.

Active voice : She might blame you.
Passive voice : You might be blamed by her.

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้