หลักการใช้ Past perfect continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Past perfect continuous tense (อดีตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน […]

Past Perfect Continuous Tense ภาษาอังกฤษ
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/หลักการใช้ Past perfect continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Past perfect continuous tense (อดีตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure)
ประธาน + had + been + กริยาเติม ing

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

When แปลว่า เมื่อ
Before แปลว่า ก่อน
After แปลว่า หลังจาก

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ past perfect continuous tense เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอดีต โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ past perfect continuous tense คู่กับ past simple tense โดยใช้ past perfect continuous tense เพื่อบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ และใช้ past simple tense กับเหตุการณ์ที่เกิดแทรกขึ้นมาในอดีต

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I had been walking for 20 minutes when I saw a squirrel.
แปลว่า ฉัน(กำลัง)เดินไปเป็นเวลา 20 นาที ตอนที่ฉันเห็นกระรอกตัวหนึ่ง

They had been swimming for fifteen minutes when the shark came.
แปลว่า พวกเขา(กำลัง)ว่ายน้ำไปเป็นเวลา 15 นาทีเมื่อตอนที่ฉลามมา

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ past perfect continuous tense เป็นรูปประโยคปฏิเสธได้โดยการเติม not หลัง had

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Peter had not been having dinner when I arrived.
แปลว่า ปีเตอร์ไม่ได้กำลังทานอาหารเย็นตอนที่ฉันไปถึง

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ past perfect continuous tense เป็นรูปประโยคคำถามได้โดยการนำ had ไปวางไว้หน้าประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Had you been studying Japanese when I phoned you?
แปลว่า คุณกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ตอนที่ฉันโทรหาคุณใช่ไหม

อ่านเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม:

Tense ในตระกูล Present (ปัจจุบัน)

 present simple tense
 present continuous tense
 present perfect tense
 present perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Past (อดีต)

 past simple tense
 past continuous tense
 past perfect tense
 past perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Future (อนาคต)

 future simple tense
 future continuous tense
 future perfect tense
 future perfect continuous tense

แชร์เลย