หลักการใช้ Past perfect tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Past perfect tense (อดีตกาลสมบูรณ์) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + […]

Past Perfect Tense ภาษาอังกฤษ
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/หลักการใช้ Past perfect tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Past perfect tense (อดีตกาลสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure)
ประธาน + had + กริยาช่องที่ 3

คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

When แปลว่า เมื่อ
Before แปลว่า ก่อน
After แปลว่า หลังจาก

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ past perfect tense เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอดีต โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ past perfect tense คู่กับ past simple tense โดยที่ past perfect tense จะบอกเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นก่อน และ past simple tense จะบอกเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดตามมา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Before David went to Japan, he had spent much time with his friends.
แปลว่า ก่อนที่เดวิดไปญี่ปุ่น เขาได้ใช้เวลามากมายกับเพื่อนๆ ของเขา

Tony had studied French for 2 months before he travelled to Paris.
แปลว่า โทนี้ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 2 เดือน ก่อนที่เขาจะไปปารีส

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ past perfect tense เป็นรูปปฏิเสธได้โดยการเติม not หลัง had

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The room was dirty. The had not cleaned it for weeks.
แปลว่า ห้องสกปรก พวกเขาไม่ได้ทำความสะอาดมันเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์แล้ว

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ past perfect tense เป็นรูปประโยคคำถามได้โดยการนำ had ไปวางไว้หน้าประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Had she cleaned up the mess by the time he came home?

อ่านเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม:

Tense ในตระกูล Present (ปัจจุบัน)

 present simple tense
 present continuous tense
 present perfect tense
 present perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Past (อดีต)

 past simple tense
 past continuous tense
 past perfect tense
 past perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Future (อนาคต)

 future simple tense
 future continuous tense
 future perfect tense
 future perfect continuous tense

แชร์เลย