ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร พูดอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษ คือ

** ไปรับ
ภาษาอังกฤษ ใช้สำนวน pick someone up

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

– I can pick you up at the airport and take you to your hotel.
แปลว่า ฉันสามารถไปรับคุณที่สนามบินและพาคุณไปที่โรงแรมของคุณ

– I’ll come back and pick you up in half an hour.
แปลว่า ฉันจะกลับมาและรับคุณในครึ่งชั่วโมง

– Whose turn is it to pick the children up after school?
แปลว่า นี่ตาใครไปรับลูกๆ หลังเลิกเรียน

– Will you pick the children up from school?
แปลว่า คุณจะไปรับลูกๆ ที่โรงเรียนไหม

** ไปส่ง (มักมีการบอกลากัน)
ภาษาอังกฤษ ใช้สำนวน see someone off

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– They came to the station to see him off.
หมายถึง พวกเขามาที่สถานีเพื่อส่งเขา(ผู้ชาย)

– My parents saw me off at the airport.
หมายถึง พ่อแม่มาส่งฉันที่สนามบิน

– The Professor sees her off at the station early the next morning.
หมายถึง อาจารย์ส่งหล่อนที่สถานีเช้าตรู่วันถัดไป

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn