ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร พูดอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษ คือ ** ไปรับ ภาษาอังกฤษ ใช้สำนวน pick someone […]

ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร

ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษ คือ

** ไปรับ
ภาษาอังกฤษ ใช้สำนวน pick someone up

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

– I can pick you up at the airport and take you to your hotel.
แปลว่า ฉันสามารถไปรับคุณที่สนามบินและพาคุณไปที่โรงแรมของคุณ

– I’ll come back and pick you up in half an hour.
แปลว่า ฉันจะกลับมาและรับคุณในครึ่งชั่วโมง

– Whose turn is it to pick the children up after school?
แปลว่า นี่ตาใครไปรับลูกๆ หลังเลิกเรียน

– Will you pick the children up from school?
แปลว่า คุณจะไปรับลูกๆ ที่โรงเรียนไหม

** ไปส่ง (มักมีการบอกลากัน)
ภาษาอังกฤษ ใช้สำนวน see someone off

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– They came to the station to see him off.
หมายถึง พวกเขามาที่สถานีเพื่อส่งเขา(ผู้ชาย)

– My parents saw me off at the airport.
หมายถึง พ่อแม่มาส่งฉันที่สนามบิน

– The Professor sees her off at the station early the next morning.
หมายถึง อาจารย์ส่งหล่อนที่สถานีเช้าตรู่วันถัดไป

แชร์เลย