การใช้ prefer และ would prefer ความหมาย ความแตกต่าง โครงสร้างประโยค

การใช้ prefer และ would prefer ในภาษาอังกฤษ prefer และ would rather […]

การใช้ Prefer กับ Would prefer
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ prefer และ would prefer ความหมาย ความแตกต่าง โครงสร้างประโยค

การใช้ prefer และ would prefer ในภาษาอังกฤษ

prefer และ would rather

การใช้ prefer
เปรียบเทียบ prefer to do และ prefer doing

ในภาษาอังกฤษ เราอาจใช้ prefer to do หรือ prefer -ing เพื่อบอกว่าโดยปกติแล้วเราชอบอะไรมากกว่า เช่น

– I don’t like cities.
เหมือนจะบอกว่าโดยปกติแล้ว ฉันไม่ชอบเมือง และจะบอกว่าชอบอยู่ที่ไหนมากกว่า ก็พูดได้โดยใช้ prefer ดังตัวอย่างนี้ครับ

– I prefer to live in the country. หรือ
– I prefer living in the country.
หมายถึง ฉันชอบอยู่ชนบทมากกว่า

โครงสร้างประโยค การใช้ prefer
ถ้ามีการบอกต่อไปอีกว่าชอบสิ่งนี้มากกว่าอะไร ก็จะตามด้วย to (ไม่ใช้ than)

* I prefer something to something else.
ใช้บอกว่าชอบสิ่งหนึ่ง มากกว่า อีกสิ่ง (ใช้ to นะครับ)

* I prefer doing something to doing something else.
ใช้บอกว่าชอบทำสิ่งหนึ่ง มากกว่า อีกสิ่ง (ใช้ to นะครับ)

หรือเป็น rather than

** I prefer to do something rather than do something else.[rather than ตามด้วย infinitive without to]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I prefer red wine to white.
แปลว่า ฉันชอบไวน์แดงมากกว่าไวน์ขาว

– She prefers books to magazines.
แปลว่า หล่อนชอบหนังสือมากกว่านิตยสาร

– He prefers watching football to playing it.
แปลว่า เขาชอบชมฟุตบอลบอกว่าเล่น

การใช้ would prefer

เราใช้ would prefer เพื่อบอกว่า ชอบอะไรมากกว่า ในขณะนั้น โดยที่ไม่ใช่ความรู้สึกทั่วไป แต่หมายถึงแค่เฉพาะ ณ ตอนนั้น สถานการณ์นั้น เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A: Would you prefer tea or coffee?
B: Coffee, please.
*ในความเป็นจริงปกติ อาจจะชอบชามากกว่า แต่ ณ ตอนนั้น อยากดื่มกาแฟมากกว่า

ข้อควรระวัง
เราใช้ would prefer to do ไม่ใช่ -ing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I’d prefer to go by car.
– I’d prefer to stay at home.

แชร์เลย