สรุปการใช้ Preposition (คําบุพบท) มีกี่ประเภท ตัวอย่างประโยค

Prepositions คือ คําบุพบท เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคเข้ากับคำอื่นๆ ที่อยู่ในประโยค เพื่อให้ได้ใจความความประโยคที่กลมกลืนและสละสลวยมากยิ่งขึ้น Preposition แต่ละคำจะมีความหมายประจำตัวของตัวเอง […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/สรุปการใช้ Preposition (คําบุพบท) มีกี่ประเภท ตัวอย่างประโยค

Prepositions คือ คําบุพบท เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคเข้ากับคำอื่นๆ ที่อยู่ในประโยค เพื่อให้ได้ใจความความประโยคที่กลมกลืนและสละสลวยมากยิ่งขึ้น

Preposition แต่ละคำจะมีความหมายประจำตัวของตัวเอง ดังนั้นเราจึงต้องหมั่นจำว่าคำที่เราเจอนั้นมีความหมายว่าอย่างไร และมีวิธีการใช้อย่างไร

Preposition ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักเจอ มีดังนี้

by about (เกี่ยวกับ) out of (ออกจาก) during (ระหว่าง) above (เหนือ) outside (ข้างนอก) except (ยกเว้น) across (ข้าม, ตามทาง) over (เหนือ,บน) after (หลังจาก) since (ตั้งแต่) from (จาก) against (ต่อต้าน, ชิด, ติด) through (ผ่าน, ทะลุ) along (ไปตาม) throughout (ทั่ว) among (ระหว่าง 3 คน หรือ 3 สิ่ง) inside (ข้างใน) below (ข้างล่าง, ใต้, ต่ำกว่า) into (เข้าไปข้างใน) to(ไปยัง) like (เหมือนกัน, คล้ายกับ) toward (ไปยัง) beneath (ข้างล่าง, ใต้, ต่ำกว่า) under (ข้างใต้) beside (ข้างๆ) of (ของ) until (จนกระทั่ง) between (ระหว่าง 2 คน หรือ 2 สิ่ง) off (ออกจาก) with (กับ ,ด้วย) beyond (โพ้น, ถัดไป) on (บน) without (ปราศจาก)

นอกจากเป็นคำๆ แล้ว Preposition ภาษาอังกฤษยังมีลักษณะเป็นหมู่คำหรือกลุ่มคำด้วย เรียกว่า Phrasal Preposition หรือบุพบทวลี ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการนำเอาคำบุพบท 2 คำไปใช้ร่วมกับคำนาม เช่น

by means of – โดยวิธี on behalf off – ในนามของ in comparison with – เมื่อเปรียบเทียบกับ by reason of – ด้วยเหตุผลที่ว่า on the occasion of – ในโอกาสที่ in front of – ข้างหน้าของ with regard to – เกี่ยวกับ on the part of – ของ, ทางฝ่าย in regard to – เกี่ยวกับ with respect to – เนื่องจาก, เกี่ยวกับ at the cost of – โดยแลกกับ in return to – เพื่อเป็นการตอบแทนที่ with the purpose of – โดยต้องการที่จะ at the hands of – จากน้ำมือของ in spite of – แม้ว่า with a view to – โดยประสงค์ที่จะ at a result of – เป็นผลของ in the event of – ในกรณีที่ for fear of – ด้วยเกรงว่า in addition to – นอกเหนือจาก in the course of – ในระหว่าง for the benefit of – เพื่อประโยชน์ของ in case of – ในกรณีที่ in the middle of – ท่ามกลาง, ในระหว่าง

นอกจากนี้เรายังต้องหมั่นสังเกตและจดจำอีกด้วยว่า Noun, Verb หรือ Adjective บางตัว เวลานำมาใช้จะต้องใช้คู่กับ Preposition ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น เช่น result + in หรือ bring + about แปลว่า ทำให้เกิด หรือ be responsible + for แปลว่า รับผิดชอบหรือเป็นต้นเหตุ หรือ an increase + in มีความหมายว่า การเพิ่มขึ้นด้าน…

ตัวอย่าง Noun + Preposition เช่น
the cause, advantage, a map, a picture, a photo + of
a reason, a need, a demand + for
an increase, a rise, a decrease, a fall + in
damage, a solution, a key, and attitude + to
a relationship, a contact, a connection + with
a relationship, a contact, a connection + between
a answer, a reaction + to
a plan, a drawing, a photograph, a snap + of

การดู Preposition ในประโยคภาษาอังกฤษ

1. Preposition ที่เจอนั้นใช้ถูกต้องตามความหมายหรือเปล่า หรือใช้คู่กับ Noun, Adjective หรือ Verb ตัวนั้นถูกหรือไม่
2. คำที่อยู่หลัง Preposition นั้นใช่เป็นคำนามหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นคำนามเดี่ยวๆ นามวลี Noun clause หรือ Gerund ถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าคำที่ตามหลัง Preposition ตัวนั้นผิดแน่นอน

ตัวอย่าง Adjective + Preposition
Interested in, keen on, allergic to, worried about, happy about, afraid of, frightened of

แต่ในกรณีของ Verb + Preposition นั้น เมื่อเพชร Preposition ถูกนำมาใช้คู่กับ Verb เราจะเรียกว่า Phrasal Verb หรือ Two-word Verb และในภาษาอังกฤษมี Phrasal Verb จำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องหมั่นท่องจำให้ได้ว่า Verb ตัวนั้น เมื่อนำมาใช้คู่กับ Preposition ตัวนี้มีความหมายว่าอย่างไร

ตัวอย่าง Phrasal Verb หรือ Verb + Preposition
Turn around – หมุนกลับ,หันกลับ / กลับมาประสบความสำเร็จ break off – ยุติความสัมพันธ์ / หยุดการกระทำบางอย่าง cut out – ตัด / ลบหรือเอาทิ้ง tuck in – พาเด็กเข้านอน / รับประทานด้วยความหิว give away – ให้ฟรี / แพร่งพรายความลับ take back – ถอนคำพูด / เอาสินค้าไปคืนร้าน hang up – แขวน / วางโทรศัพท์ turn it – เข้านอน / มอบตัวกับตำรวจ call off – ยกเลิก / สั่งให้หยุด tear off – ฉีก / ถอดเสื้อผ้าอย่างรวดเร็ว

คลิกอ่านเพิ่มเติมที่หัวข้อ

1. Simple preposition
2. Compound preposition
3. Participial preposition
4. Phrase preposition

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้