Preposition คืออะไร คำบุพบทที่ต้องรู้ และใช้บ่อย

Preposition คือ อะไร

คำบุพบท ใช้สำหรับเชื่อม แสดงความเกี่ยวข้อง หรือแสดงความสัมพันธ์ของ noun (คำนาม) กับ pronoun (คำสรรพนาม) กับคำอื่นๆ ในประโยค ซึ่ง preposition ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะเจอบ่อยๆ เช่น

at

– ใช้กับสถานที่ เป็นการบอกตำแหน่ง ณ จุดใดจุดหนึ่ง
I am waiting for him at the bus stop.
(ไอมฺ เวททิง ฟอ ฮิม แอท เดอะ ยัส สตอพฺ)
ฉันกำลังรอเขาอยู่ที่ป้ายรถเมล์

– ใช้กับเวลา
The meeting will start at 10 o’clock.
(เดอะ มีททิง วิล สตารทฺ แอท เท็น โอคลอค)
การประชุมจะเริ่มตอน 10 โมงตรง

in

– ใช้กับสถานที่ ที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่
We live in Bangkok.
(วี ลีฟฺว อิน แบงคอค)
พวกเราอยู่ในกรุงเทพฯ

– ใช้กับช่วงเวลาช่วงต่างๆ ของวัน
I always drink a cup of coffee in the morning.
(ไอ ออลเวยสฺ ดริงคฺ อะ คัพ ออฟ คอฟฟิ อิน เดอะ มอนิง)
ปกติฉันดื่มกาแฟ 1 ถ้วย ในตอนช่วงเช้า

– ใช้กับฤดูกาลต่างๆ
What time does it get dark in the summer?
(วอท ไทมฺ ดาซ อิท เก็ท ดารคฺ อิน เดอะ ซัมเมอะ)
ในช่วงฤดูร้อนจะเริ่มมืดตอนกี่โมง

– ใช้นำหน้า เดือน ปี หรือเวลาที่มีช่วงยาวนาน
He was born in 1990.
(ฮี วอซ บอรนฺ อิน ไนนฺทีน-ไนนฺทิ)
เขาเกิดในปี 1990

on

– ใช้กับสถานที่ ที่มีลักษณะเป็นพื้นผิว
He is standing on the floor.
(ฮี อีส สแตนดิง ออน เดอะ ฟลอ)
เขากำลังยืนอยู่บนพื้น

– ใช้กับวันในรอบสัปดาห์ และวันที่
What are you doing on Friday?
(วอท อาร์ ยู ดูอิง ออน ไฟรฺเด)
คุณ(จะ)ทำอะไรวันศุกร์

My birthday’s on 9 June.
(มาย เบิรธฺเด-สฺ ออน ไนนฺ จูน)
วันเกิดฉันคือ 9 มิถุนายน

– ใช้กับวันสำคัญ และวันหยุดต่างๆ
He has gone to Japan on vacation.
(ฮี แฮซ กอน ทู เจแพน ออน เวเคเชิน)
เขาไปญี่ปุ่นช่วงวันหยุด

by

– ใช้กับโครงสร้างประโยคแบบ Passive Voice
The wedding cake was made by Tony’s mother.
(เดอะ เวดดิง เค้ก วอซ เมด บาย โทนี่-สฺ มาเธอะ)
เค้กแต่งงานนั้นทำโดยแม่ของโทนี่

– ใช้กับเวลา โดยหมายถึงก่อนช่วงที่พูดถึง
We need to leave by 10 o’clock.
(วี นีด ทู ลีฟฺว บาย เท็น โอคลอคฺ)
เราจำเป็นต้องออกก่อนเวลาสิบโมง

– ใช้บอกถึงยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
They travelled to Chicago by train.
(เด ทราเวิลดฺ ทู ชิคาโก้ บาย เทรน)
พวกเขาได้เดินทางไปยังชิคาโกโดยรถไฟ

– ใช้บอกว่าอยู่ใกล้ๆ หรือข้างๆ
He went and sat by Tony.
(ฮี เวนทฺ แอนดฺ แซทฺ บาย โทนี่)
เขาเดินไปนั่งข้างโทนี่

– ใช้บอกถึงผู้แต่ง, ผู้ประพันธ์
a short story by DK
(อะ ชอรทฺ สตอรี่ บาย ดีเค)
เรื่องสั้นโดยดีเค

before

– ให้ความหมายว่าเร็วกว่า, ก่อน
He arrived home before me.
(ฮี อะไรฟฺวดฺ โฮม บิฟอร มี)
เขาถึงบ้านก่อนฉัน

after

– ให้ความหมายว่า หลัง, หลังจาก
Let’s go for a walk after breakfast.
(เลทสฺ โก ฟอร อะ วอลคฺ อาฟเตอ เบรคฟัสทฺ)
ไปเดินเล่นกันหลังมื้ออาหารเช้า

till / until

– หมายความว่า จนกว่า, จนกระทั่ง
I will wait till you get back.
(ไอ วิล เวท ทิล ยู เกท แบค)
ฉันจะรอจนกว่าคุณกลับมา

from … to …

– ใช้บอกว่า จากเวลาใด ถึงเวลาใด
The museum is open from 9.30am to 6.00pm.
(เดอะ มิวเซียม อีซ โอเพน ฟรอม ไนนฺ-เทอทิ เอเอ็ม ทู ซิกซฺ พีเอ็ม)
พิพิธภัณฑ์เปิดตั้งแต่ 9 โมงครึ่ง[ตอนเช้า] ถึง 6 โมงเย็น

– ใช้บอกว่า จากสถานที่ใด ถึงสถานที่ใด
It’s about four kilometres from the airport to my hotel.
(อิทสฺ อะเบาทฺ โฟ คิโลเมทเทอรสฺ ฟรอม ดิ แอพอรทฺ ทู มาย โฮเทล)
มันเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร จากสนามบินไปยังโรงแรมของฉัน

during

– ใช้สำหรับพูดถึงช่วงเวลานั้นๆ
I woke up several times during the night.
(ไอ โวค อัพ เซเวอรัล ไทมฺ ดิวริง เดอะ ไนทฺ)
ฉันตื่นหลายครั้งตลอดทั้งคืน [ในช่วงกลางคืน]

since

– ใช้ในการบอกจุดเริ่มต้นของเวลา

I have been waiting here since ten o’clock.
(ไอ แฮฟ บีน เวททิง เฮีย ซินซฺ เท็น โอคลอคฺ)
ฉันรออยู่ที่นี่ตั้งแต่สิบโมง

She has been sick since Tuesday.
(ชี แฮซ บีค ซิคฺ ซินซฺ ทิวซฺเด)
หล่อนป่วยตั้งแต่วันอังคาร

for

– ใช้สำหรับบอกระยะเวลา
I haven’t played tennis for years.
(ไอ แฮฟเวินทฺ เพลยฺดฺ เทนนิส ฟอร เยียรสฺ)
ฉันไม่ได้เล่นเทนนิสมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว

– ใช้สำหรับบอกว่าเพื่ออะไร หรือเพื่อใคร
I’ve got a present for you.
(ไอ แฮฟ กอทฺ อะ เพรเซินทฺ ฟอร ยู)
ฉันมีของขวัญให้คุณ

about

– ใช้บอกเวลาโดยประมาณ
I will be at your house at about nine o’clock, okay?
(ไอ วิล บี แอท ยัวรฺ เฮาสฺ แอท อะเบาทฺ ไนนฺ โอคลอค โอเค้)
ฉันจะไปถึงบ้านของคุณเวลาประมาณ 9 โมง ตกลงไหม

about two months ago
(อะเบาทฺ ทู มันธฺสฺ อะโก)
ประมาณสองเดือนที่แล้ว

แชร์เลย