หลักการใช้ Present continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ Present continuous tense (ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + Verb to […]

Present Continuous Tense ภาษาอังกฤษ

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ Present continuous tense (ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure)
ประธาน + Verb to be (ผันตามประธาน) + คำกริยาเติม ing

คลิกอ่าน >> การเติม ing

คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่พบในประโยค Present continuous tense

Still แปลว่า ยังคง
Now แปลว่า ในตอนนี้, ขณะนี้
Just now แปลว่า ในตอนนี้, ขณะนี้
Right now แปลว่า ในตอนนี้, ขณะนี้
At the moment แปลว่า ในตอนนี้, ขณะนี้
At this moment แปลว่า ในตอนนี้, ขณะนี้
Today แปลว่า วันนี้
Tonight แปลว่า คืนนี้
This week แปลว่า สัปดาห์นี้
This month แปลว่า เดือนนี้
This year แปลว่า ปีนี้
This semester แปลว่า ภาคการศึกษานี้
This winter แปลว่า ฤดูหนาวนี้
This summer แปลว่า ฤดูร้อนนี้
This spring แปลว่า ฤดูใบไม้ผลินี้
This autumn แปลว่า ฤดูใบไม้ร่วงนี้

หลักการใช้ Present continuous ใช้ยังไง ใช้เมื่อไร ใช้คู่กับ อะไร?

1. ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ present continuous tense กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ซึ่งสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งสำหรับ present continuous คือ ในประโยคอาจมีคำว่า Listen! หมายถึง ฟังสิ! หรือ Look! หมายถึง ดูสิ! ซึ่งต้องการให้ผู้ฟังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

It is raining right now.
แปลว่า ขณะนี้ฝนกำลังตก

Owen is sleeping in the room.
แปลว่า โอเว่นกำลังหลับอยู่ในห้อง

Look! Somebody is swimming in the river.
แปลว่า ดูสิ! มีคนกำลังว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำ

Listen! Someone is asking for help.
แปลว่า ฟังสิ! มีคนกำลังร้องขอความช่วยเหลือ

2. ผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ present continuous tense กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน และมักเป็นสิ่งที่รู้กันดีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ณ ตอนนั้น หรือในช่วงเวลานั้นก็ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

They are doing their homework.
แปลว่า พวกเขากำลังทำการบ้านของพวกเขา

He is building his own house.
แปลว่า เขากำลังสร้างบ้านของเขาเอง
(ในประโยค present continuous นี้ ไม่ได้หมายถึง ณ ตอนนั้น แต่หมายถึงช่วงเวลานั้น)

3. นอกจากนี้ผู้เรียนภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ present continuous ในโครงสร้าง

ประธาน + verb to be (ผันตามประธาน) + going to + คำกริยา

สำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต (โดยที่ going to ด้านบน ไม่ได้แปลว่ากำลังไป แต่ให้ความหมายเหมือนคำว่า will ในภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

My shoes are dirty. I’m going to clean them.
แปลว่า รองเท้าของฉันสกปรก ฉันจะทำความสะอาดมัน
(ไม่ได้แปลว่ากำลังไป)

การทำเป็นประโยคปฏิเสธ ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำประโยค present continuous tense ในรูปปฏิเสธได้โดยการเติม not หลัง verb to be

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

It isn’t raining right now.
แปลว่า ขณะนี้ฝนไม่ได้ตก

Owen isn’t sleeping in the room.
แปลว่า โอเว่นไม่ได้กำลังหลับอยู่ในห้อง

Are you going to eat anything?
แปลว่า คุณจะกินอะไรไหม

อ่านเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม:

Tense ในตระกูล Present (ปัจจุบัน)

 present simple tense
 present continuous tense
 present perfect tense
 present perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Past (อดีต)

 past simple tense
 past continuous tense
 past perfect tense
 past perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Future (อนาคต)

 future simple tense
 future continuous tense
 future perfect tense
 future perfect continuous tense

แชร์เลย