Relative adjective คืออะไร

Relative adjective คือ คำคุณศัพท์สัมพันธ์ Relative adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามที่ตามหลัง โดยทำหน้าที่คล้ายกับคำสันธานเชื่อมข้อความที่อยู่ข้างหน้าและข้อความที่อยู่ข้างหลังตัวมันเองให้สัมพันธ์กัน

Relative adjective คือ คำคุณศัพท์สัมพันธ์

Relative adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามที่ตามหลัง โดยทำหน้าที่คล้ายกับคำสันธานเชื่อมข้อความที่อยู่ข้างหน้าและข้อความที่อยู่ข้างหลังตัวมันเองให้สัมพันธ์กัน

แชร์เลย