การใช้ should / shouldn’t / must ตัวอย่างประโยค พร้อมแปล

การใช้ should shouldn’t must ** ผู้เรียน สามารถใช้ should เพื่อให้คำแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็น […]

การใช้ should shouldn't must พร้อมตัวอย่าง

การใช้ should shouldn’t must

** ผู้เรียน สามารถใช้ should เพื่อให้คำแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็น เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– You look tired. You should go to bed.
แปลว่า คุณดูเหนื่อยนะ คุณควรไปนอน

A: Should we invite Woody to the party?
แปลว่า เราควรเชิญวู้ดดี้มางานเลี้ยงไหม

B: Yes, I think we should.
แปลว่า ใช่ ฉันคิดว่าเราควร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้
tired (ไท’เออด) เหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย
invite (อินไวทฺ’) เชิญ

** เรามักจะใช้ should กับ
I think … / I don’t think … / Do you think …?

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I think the government should do more to help homeless people.
แปลว่า ฉันคิดว่ารัฐบาลควรทำมากกว่านี้เพื่อที่จะช่วยเหลือคนจรจัดไร้บ้าน

– I don’t think you should work so hard.
แปลว่า ฉันไม่คิดว่าคุณควรทำงานหนักขนาดนั้น

A: Do you think I should apply for this job?
แปลว่า คุณคิดว่าฉันควรสมัครงานนี้ไหม

B: Yes, I think you should.
แปลว่า ใช่ ฉันคิดว่าคุณควร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้
government (กัฟ’เวิร์เมินทฺ) รัฐบาล, การปกครอง
homeless (โฮม’ลิส) ไม่มีบ้าน, ไร้ที่อยู่
hard (ฮาร์ด) แข็ง, แน่น, ยาก, ลำบาก, รุนแรง
apply (อะไพล’) ใช้, ประยุกต์, สมัคร
job (จอบ) งาน, ชิ้นงาน

* การทำ should เป็นปฏิเสธ โดยให้ความหมายว่า “ไม่ควร” สามารถใส่ not หลัง should ได้เลย เช่น

– You shouldn’t believe everything you read in the newspapers.
แปลว่า คุณไม่ควรที่จะเชื่อทุกอย่างที่คุณอ่านในหนังสือพิมพ์

** เปรียบเทียบระหว่าง should กับ must

การใช้ should จะให้ความรู้สึกที่ไม่หนักเท่า must เช่น

– You should apologise.
แปลว่า คุณควรขอโทษ (ถ้าทำก็ดี)

– You must apologise.
แปลว่า คุณต้องขอโทษ (ต้องทำนะ)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้
newspaper (นิวซ’เพเพอะ) หนังสือพิมพ์
apologise (อะพอล’โลไจซฺ) ขออภัย, แก้ตัว

** การใช้ should แปลว่า “น่าจะ” เมื่อพูดถึงสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I wonder where Nadech is. He should be here by now.
แปลว่า ฉันแปลกใจว่าณเดชอยู่ไหน เขาควรมาถึงที่นี่แล้วนะตอนนี้

– Those boys shouldn’t be playing football at this time. They should be at school.
แปลว่า เด็กผู้ชายพวกนั้นไม่น่าจะเล่นฟุตบอลกันอยู่ตอนนี้นะ พวกเขาควรจะอยู่ที่โรงเรียน

** ผู้เรียน สามารถใช้ should เพื่อบอกถึงสิ่งที่คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– You’ve been studying hard for the exam, so you should pass.
แปลว่า คุณเรียนมาหนักเพื่อการสอบ ดังนั้นคุณน่าจะผ่าน

– There are plenty of hotels in the town. It shouldn’t be difficult to find somewhere to stay.
แปลว่า มีโรงแรมมากมายในเมืองนี้ มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาที่พักสักที่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้
wonder (วัน’เดอะ) รู้สึกประหลาดใจ, รู้สึกงงงวย, รู้สึกสงสัย
exam (อิกแซม’) การสอบ, การทดสอบ, การตรวจสอบ
pass (พาส) ผ่าน, การสอบผ่าน, บัตรผ่าน
plenty (เพลน’ที) ความอุดมสมบูรณ์, มากมาย
difficult (ดิฟ’ฟะคัลทฺ) ยาก, ลำบาก, มีอุปสรรค

แชร์เลย