การใช้ so that แทน to ในภาษาอังกฤษ วิธีการใช้ ตัวอย่างประโยค

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ so that ในภาษาอังกฤษ

เราอาจใช้คำว่า so that ในการพูดเพื่อบอกจุดประสงค์ที่ต้องการ โดยไม่ใช้ to

กรณีที่ใช้ so that เช่น

* ใช้ so that เพื่อบอกจุดประสงค์แบบปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– He hurried so that he wouldn’t be late.
= เขารีบ เพื่อเขาจะได้ไม่สาย

– Leave early so that I won’t miss the bus.
หรือ
– Leave early so that I don’t miss the train.
= ออกเร็วหน่อย เพื่อฉันจะได้ไม่พลาดรถไฟ

* ใช้ so that กับโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– so that … can
– so that … could

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m learning English so that I can study in England.
= ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะสามารถเรียนที่ประเทศอังกฤษได้

– They moved to Bangkok so that they could visit their parents more often.
= พวกเขาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อที่จะได้เยี่ยมพ่อแม่ของพวกเขาได้บ่อยขึ้น

* เพื่อบอกว่าใครทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้คนอื่นทำอะไร เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I gave him my address so that he could contact me.
= ฉันบอกที่อยู่เขาไป เพื่อที่เขาจะได้ติดต่อฉัน

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn