การใช้ so that แทน to ในภาษาอังกฤษ วิธีการใช้ ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ so that ในภาษาอังกฤษ

เราอาจใช้คำว่า so that ในการพูดเพื่อบอกจุดประสงค์ที่ต้องการ โดยไม่ใช้ to

กรณีที่ใช้ so that เช่น

* ใช้ so that เพื่อบอกจุดประสงค์แบบปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– He hurried so that he wouldn’t be late.
= เขารีบ เพื่อเขาจะได้ไม่สาย

– Leave early so that I won’t miss the bus.
หรือ
– Leave early so that I don’t miss the train.
= ออกเร็วหน่อย เพื่อฉันจะได้ไม่พลาดรถไฟ

* ใช้ so that กับโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– so that … can
– so that … could

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m learning English so that I can study in England.
= ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะสามารถเรียนที่ประเทศอังกฤษได้

– They moved to Bangkok so that they could visit their parents more often.
= พวกเขาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อที่จะได้เยี่ยมพ่อแม่ของพวกเขาได้บ่อยขึ้น

* เพื่อบอกว่าใครทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้คนอื่นทำอะไร เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I gave him my address so that he could contact me.
= ฉันบอกที่อยู่เขาไป เพื่อที่เขาจะได้ติดต่อฉัน

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน