การใช้ some และ any ในภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค

some และ any แตกต่างกันอย่างไร การใช้ some และ any ในภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปมีหลักการใช้ดังนี้ […]

การใช้ some any

some และ any แตกต่างกันอย่างไร

การใช้ some และ any ในภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปมีหลักการใช้ดังนี้

– some ใช้ในประโยคบอกเล่า
– any ใช้ในประโยคคำถาม และปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– There’re some pens on the table.
= มีปากกาอยู่บนโต๊ะ

– There’s some yogurt in the fridge.
= มีโยเกิร์ตอยู่ในตู้เย็น

– There aren’t any sausages in the fridge.
= ไม่มีไส้กรอกอยู่ในตู้เย็น

– There isn’t any cheese in the hamburger.
= ไม่มีชีสในแฮมเบอร์เกอร์

– Do you have any questions?
= คุณมีอะไรจะถามไหม

– Have you got any yogurt?
= คุณมีโยเกิร์ตไหม

คลิกอ่าน >> การใช้ have got

แต่บางครั้งเราก็ใช้ some ในประโยคคำถาม
เพื่อหวังคำตอบที่เป็น yes หรือ no เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Would you like something to drink?
= คุณต้องการดื่มอะไรไหม

– Can you lend me some money?
= คุณให้ฉันยืมเงินหน่อยได้ไหม

 แบบฝึกหัดการใช้ some และ any
รู้คะแนนพร้อมเฉลยทันที

แชร์เลย