การใช้ some และ any ในภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

some และ any แตกต่างกันอย่างไร

การใช้ some และ any ในภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปมีหลักการใช้ดังนี้

– some ใช้ในประโยคบอกเล่า
– any ใช้ในประโยคคำถาม และปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– There’re some pens on the table.
= มีปากกาอยู่บนโต๊ะ

– There’s some yogurt in the fridge.
= มีโยเกิร์ตอยู่ในตู้เย็น

– There aren’t any sausages in the fridge.
= ไม่มีไส้กรอกอยู่ในตู้เย็น

– There isn’t any cheese in the hamburger.
= ไม่มีชีสในแฮมเบอร์เกอร์

– Do you have any questions?
= คุณมีอะไรจะถามไหม

– Have you got any yogurt?
= คุณมีโยเกิร์ตไหม

คลิกอ่าน >> การใช้ have got

แต่บางครั้งเราก็ใช้ some ในประโยคคำถาม
เพื่อหวังคำตอบที่เป็น yes หรือ no เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Would you like something to drink?
= คุณต้องการดื่มอะไรไหม

– Can you lend me some money?
= คุณให้ฉันยืมเงินหน่อยได้ไหม

 แบบฝึกหัดการใช้ some และ any
รู้คะแนนพร้อมเฉลยทันที

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน