การใช้ some และ any ในภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

some และ any แตกต่างกันอย่างไร

การใช้ some และ any ในภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปมีหลักการใช้ดังนี้

– some ใช้ในประโยคบอกเล่า
– any ใช้ในประโยคคำถาม และปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– There’re some pens on the table.
= มีปากกาอยู่บนโต๊ะ

– There’s some yogurt in the fridge.
= มีโยเกิร์ตอยู่ในตู้เย็น

– There aren’t any sausages in the fridge.
= ไม่มีไส้กรอกอยู่ในตู้เย็น

– There isn’t any cheese in the hamburger.
= ไม่มีชีสในแฮมเบอร์เกอร์

– Do you have any questions?
= คุณมีอะไรจะถามไหม

– Have you got any yogurt?
= คุณมีโยเกิร์ตไหม

คลิกอ่าน >> การใช้ have got

แต่บางครั้งเราก็ใช้ some ในประโยคคำถาม
เพื่อหวังคำตอบที่เป็น yes หรือ no เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Would you like something to drink?
= คุณต้องการดื่มอะไรไหม

– Can you lend me some money?
= คุณให้ฉันยืมเงินหน่อยได้ไหม

 แบบฝึกหัดการใช้ some และ any
รู้คะแนนพร้อมเฉลยทันที

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn