การใช้ something anything nothing ต่างกันอย่างไร วิธีใช้ ตัวอย่างพร้อมแปล

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

something / anything / nothing

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ something anything nothing

การใช้ something ภาษาอังกฤษ

* something แปลว่า บางสิ่ง บางอย่าง (ใช้กับสิ่งของ)
ใช้ในประโยคบอกเล่า

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– He picks up something from the floor.
แปลว่า: เขาหยิบบางอย่างจากพื้น

– There’s something sharp in my shoe.
แปลว่า: มีบางอย่างแหลมๆ ในรองเท้าของฉัน

* anything แปลว่า บางสิ่ง บางอย่าง (ใช้กับสิ่งของ)
ใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถาม

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Is there anything I can do to help?
แปลว่า: มีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้บ้างไหม

– I didn’t know anything about computers till I started this job.
แปลว่า: ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จนกระทั่งเริ่มทำงานนี้

* nothing แปลว่า ไม่มีอะไร
คำนี้ให้ความหมายปฏิเสธในตัว เวลาใช้ทำเป็นประโยคปฏิเสธ ผู้เรียนอย่าใส่ no หรือ not ซ้อนเข้าไปอีก
นะครับ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– I have nothing new to tell you.
แปลว่า: ฉันไม่มีอะไรใหม่ๆ จะบอกคุณ

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn