สรุป ภาคประธาน และภาคแสดง (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Subject and Predicate (ภาคประธานและภาคแสดง) ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประธาน (Subject) และภาคแสดง (Predicate) […]

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Subject and Predicate (ภาคประธานและภาคแสดง)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประธาน (Subject) และภาคแสดง (Predicate) ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กันระหว่างประธานและภาคแสดง ซึ่งประโยคในภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งภาคประธานและภาคแสดง โดยในส่วนของภาคประธานนั้น ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะต้องคำนึงถึงว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ บุรุษที่เท่าไหร่ จึงจะสามารถเลือกใช้ภาคแสดง และผันคำกริยาที่จะใช้กับประธานนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

** ภาคประธาน (Subject)

Tony is on the beach.
แปลว่า โทนี่อยู่ที่ชายหาด
(ในที่นี้ภาคประธานคือ Tony ซึ่งเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์)

Tony and Owen was at home yesterday.
แปลว่า โทนี่และโอเว่นอยู่ที่บ้านเมื่อวานนี้
(ในที่นี้ภาคประธานคือ Tony and Owen ซึ่งเป็นบุรุษที่ 3 พหูพจน์)

We should drink some milk every day.
แปลว่า พวกเราควรดื่มนมทุกวัน
(ในที่นี้ภาคประธานคือ We ซึ่งเป็นบุรุษที่ 1 พหูพจน์)

** ภาคแสดงแบบคำกริยา (Verb)

ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรจะต้องดูประธานอยู่เสมอ ถ้าประธานนั้นเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์ คำกริยาจะต้องผันตามประธาน ซึ่งโดยปกติจะเติม s หรือ es ที่ท้ายคำกริยานั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I know him well.
แปลว่า ฉันรู้จักเขาดี

She knows him well.
แปลว่า หล่อนรู้จักเขาดี
(ในประโยคนี้ประธานเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์ คำกริยาจึงต้องผันตามประธาน)

I have a car.
แปลว่า ฉันมีรถยนต์ 1 คัน

He has a car.
แปลว่า เขามีรถยนต์ 1 คัน
(ในประโยคนี้ประธานเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์ คำกริยาจึงต้องผันตามประธาน)

A lot of travellers want to visit Bangkok.
แปลว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องการมาเยี่ยมเยียน(เที่ยว)กรุงเทพฯ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำประโยคที่มีภาคแสดงเป็นกริยาทั่วไปเป็นรูปประโยคปฏิเสธได้ โดยการใช้ verb to do ช่วยและใส่ not หลัง verb to do (อย่าลืมว่า ถ้าหากประธานเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์ Verb to do ก็จำเป็นที่จะต้องผันตามประธานด้วย โดยผันจาก do เป็น does และไม่ต้องผันกริยาแท้อีกแล้ว)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I do not feel comfortable in high heels.
แปลว่า ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เมื่อใส่ส้นสูง

She does not live far from here.
แปลว่า หล่อนอาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่

This knife doesn’t cut very well, it’s not sharp enough.
แปลว่า มีดเล่มนี้ตัดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันไม่คมพอ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำประโยคที่มีภาคแสดงเป็นกริยาทั่วไปเป็นรูปประโยคคำถามได้ โดยการใช้ verb to do ช่วย โดยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษนำไปวางไว้ที่หน้าประโยค และอย่าลืมว่า ถ้าหากประธานเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์ Verb to do ก็จำเป็นที่จะต้องผันตามประธานด้วย โดยผันจาก do เป็น does และไม่ต้องผันกริยาแท้อีกแล้ว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Do they have to go with me?
แปลว่า พวกเขาต้องไปกับฉันใช่ไหม

Does he have to go with me?
แปลว่า เขาต้องไปกับฉันใช่ไหม

** ภาคแสดงแบบ Verb to be

ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ใช้ verb to be กับประธานในประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I am hungry.
แปลว่า ฉันหิว

I am getting ready now.
แปลว่า ตอนนี้ฉันพร้อมแล้ว

They are very late.
แปลว่า พวกเขาสายมาก

This machine is easy to use.
แปลว่า เครื่องนี้ใช้ง่าย

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำประโยคที่มีภาคแสดงเป็น Verb to be เป็นรูปประโยคคำถามได้ โดยการนำ Verb to be ไปวางไว้ที่หน้าประโยคได้เลย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Are you hungry?
แปลว่า คุณหิวไหม

Is anyone there?
แปลว่า มีใครอยู่ที่นั่นไหม

Is she a doctor?
แปลว่า หล่อนเป็นหมอใช่ไหม

** ภาคแสดงแบบคำกริยาช่วย (Auxiliary verb)

Auxiliary verb หรือคำกริยาช่วยในภาษาอังกฤษ เป็นคำกริยาประเภทที่ไม่ต้องผันตามประธาน และคำกริยาที่ตามหลัง Auxiliary verb หรือคำกริยาช่วย ก็ไม่ต้องผันตามประธานเช่นกัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He can speak five languages.
แปลว่า เขาสามารถพูดได้ 5 ภาษา

Cats can see in the dark.
แปลว่า แมวสามารถมองเห็นได้ในความมืด

You should take the bus – it’s the easiest way to get there.
แปลว่า คุณควรที่จะนั่งรถเมล์ มันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะไปที่นั่น

He will be nine years old next month.
แปลว่า เขาจะอายุ 9 ขวบในเดือนหน้า

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำประโยคที่มีภาคแสดงเป็นกริยาช่วย (Auxiliary verb) เป็นรูปประโยคปฏิเสธได้ โดยการเติม not หลังคำกริยาช่วย (Auxiliary verb)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

These plants cannot survive in very cold conditions.
แปลว่า พืชเหล่านี้ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพอากาศที่เย็นจัด

Some sounds cannot be detected by the human ear.
แปลว่า เสียงบางอย่างไม่สามารถรับรู้ได้โดยหูของมนุษย์

It will not be easy to find another teacher.
แปลว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาครูคนใหม่

You should not have said anything.
แปลว่า คุณไม่ควรพูดอะไรทั้งนั้น

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำประโยคที่มีภาคแสดงเป็นกริยาช่วย (Auxiliary verb) เป็นรูปประโยคคำถามได้ โดยการนำกริยาช่วย (Auxiliary verb) ไปวางไว้ที่หน้าประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Can you drive?
แปลว่า คุณขับรถยนต์ได้ไหม

Can I use your bike?
แปลว่า ฉันใช้จักรยานของคุณหน่อยได้ไหม

Can you help me lift this box?
แปลว่า คุณช่วยฉันยกกล่องนี้หน่อยได้ไหม

Will you give me his address?
แปลว่า คุณจะให้ที่อยู่ของเขากับฉันได้ไหม

Will you come in for a while?
แปลว่า คุณจะเข้ามาสักหน่อยไหม

Will Tony be there?
แปลว่า โทนี่จะอยู่ที่นั่นไหม

แชร์เลย