การใช้ there is และ there are แปลว่า มี ในภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง there is และ there are เรียนการใช้ there is […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ there is และ there are แปลว่า มี ในภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง there is และ there are

เรียนการใช้ there is และ there are ในภาษาอังกฤษ

there is และ there are แปลว่า มี ใช้ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเจ้าของ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ: There is a book on the table.
แปลว่า: มีหนังสือ 1 เล่มอยู่บนโต๊ะ

โครงสร้างประโยค การใช้ there is และ there are

* There is + คำนามนับไม่ได้
* There is + คำนามเอกพจน์
* There are + คำนามพหูพจน์

ข้อควรรู้
ใช้ is / are เมื่อเป็น present simple
ใช้ was / were เมื่อเป็น past

การใช้เมื่อเป็น past
there is เปลี่ยนเป็น there was
there are เปลี่ยนเป็น there were

การใช้ there is และ there are ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถใช้ได้ทั้งในประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกเล่าภาษาอังกฤษ
– There is a pen on the table.

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ
– Is there a pen on the table?

ประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ
– There isn’t a pen on the table.

 แบบฝึกหัด การใช้ there is / there are

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 6

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้