การใช้ Transitive verb (ตัวย่อ v.t.) คืออะไร มีอะไรบ้าง

Transitive verb (สกรรมกริยา) Transitive verb อ่านว่า แทรน’ซิทิฟว-เวิร์บ หมายถึง กริยาที่ต้องการกรรม ตัวย่อ […]

Transitive verb (สกรรมกริยา)

Transitive verb อ่านว่า แทรน’ซิทิฟว-เวิร์บ หมายถึง กริยาที่ต้องการกรรม
ตัวย่อ ใน dictionary คือ VT

ในภาษาอังกฤษ กริยาประเภท Transitive verb เป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับ เป็นคำกริยาแบบ action verb โดยเป็นการแสดงอาการที่ประธานแสดงออกมา

Transitive verb (vt) มีอะไรบ้าง สามารถดูได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

ask, describe, get, need, take, attend, discuss, like, raise, telephone, believe, emphasise, join, receive, use, buy, enjoy, lose, say, want, consider, expect, love, suggest, watch, contact, find, make

ตัวอย่างประโยค ที่ใช้กริยา Transitive verb (vt)

I want some chocolate.
แปลว่า ฉันต้องการช็อกโกแลต

I enjoyed your book very much.
แปลว่า ฉันเพลิดเพลินกับหนังสือของคุณมาก

He enjoyed the meal.
แปลว่า เขาเพลิดเพลินกับมื้ออาหารนั้น

I’ve been trying to contact you all day.
แปลว่า ฉันพยายามติดต่อคุณมาตลอดทั้งวัน

แชร์เลย