การใช้ when และ if แตกต่างกันอย่างไร วิธีใช้ ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ

การใช้ when และ if ในภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างไร เปรียบเทียบตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ – What time […]

การใช้ when และ if ภาษาอังกฤษ

การใช้ when และ if ในภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างไร

เปรียบเทียบตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– What time will you phone me tomorrow?
= พรุ่งนี้คุณจะโทรหาฉันกี่โมง

– I’ll phone you when I get home from work.
= ฉันจะโทรหาคุณ เมื่อฉันเลิกงานและถึงบ้านแล้ว

ประโยคด้านบนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ

1. I’ll phone you
2. when I get home from work

ถึงแม้ว่าเราจะพูดถึง when ในแบบที่เป็นอนาคต แต่เราใช้รูป present tense คือ get โดยไม่มี will ครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’ll go out when it stops raining.
= ฉันจะออกไปเมื่อฝนหยุดตก
* ไม่พูดว่า when it will stop

ถ้าเราต้องการถามเด็กว่า โตขึ้น อยากเป็นอะไร ภาษาอังกฤษพูดว่า

– What do you want to be when you grow up?
* ไม่พูดว่า will grow

กรณีที่เราใช้โครงสร้างรูปแบบนี้ ก็คือคำจำพวก while, before, after, as soon as, until, till

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Wait here until I come back. หรือ
– Wait here till I come back.
= รอที่นี่จนกว่าฉันจะกลับมา

– Let’s go for a walk after lunch.

– We need the repairs done as soon as possible.

หรือบางครั้ง เราอาจใช้ present perfect ตามหลังคำจำพวก when, after, until, as soon as

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Can I borrow that book when you’ve finished it?
= ฉันขอยืมหนังสือเล่มนั้นหน่อยได้ไหม เมื่อเธออ่านจบ

– Don’t say anything while she is here. Wait until she has gone.
= อย่าเพิ่งพูดอะไรตอนที่หล่อนยังอยู่ที่นี่ รอให้หล่อนออกไปก่อน

โดยปกติเราอาจใช้ present simple หรือ present perfect หลังคำเหล่านี้ก็ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– You’ll feel better after you have something to eat.
หรือ
– You’ll feel better after you’ve had something to eat.

การใช้ if

เรามักใช้ present simple ตามหลัง if สำหรับกรณีที่จะพูดถึงเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– it’s raining hard. I’ll get wet if I go out.
= ฝนกำลังตกหนัก ฉันจะต้องเปียกแน่ถ้าออกไป
* ไม่พูดว่า if I will go

– If I don’t hurry, I’ll be late.
= ถ้าฉันไม่รีบ ฉันจะสาย

เปรียบเทียบประโยคภาษาอังกฤษ
การใช้ when และการใช้ if

* เราใช้ when ในภาษาอังกฤษ สำหรับเหตุการณ์ที่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้น
* เราใช้ if ในภาษาอังกฤษ สำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
การใช้ when

– We’re going shopping this evening.
= เราจะไปซื้อของเย็นนี้ (ไปแน่ๆ)

จึงพูดต่อว่า

– When we go shopping, we’ll buy some food.
= ตอนเราไปซื้อของ เราจะซื้ออาหารกัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
การใช้ if

– We might go shopping this evening.
= เราอาจไปซื้อของเย็นนี้ (ไม่แน่นอน)

จึงพูดต่อว่า

– If we go shopping, we’ll buy some food.
= ถ้าเราไปซื้อของ เราจะซื้ออาหารกัน

แชร์เลย