เมื่อไหร่ต้องใช้ หรือ ไม่ต้องใช้ the

การใช้ The ในภาษาอังกฤษ เมื่อไหร่ที่จะต้องใช้ หรือไม่ต้องใช้ ** เราใช้ the นำหน้าคำนามเมื่อสิ่งนั้นมีจำนวนอยู่เพียงแค่หนึ่งเดียว เช่น […]

การใช้ the ภาษาอังกฤษ

การใช้ The ในภาษาอังกฤษ
เมื่อไหร่ที่จะต้องใช้ หรือไม่ต้องใช้

** เราใช้ the นำหน้าคำนามเมื่อสิ่งนั้นมีจำนวนอยู่เพียงแค่หนึ่งเดียว เช่น

– What is the longest river in the world?
แปลว่า แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคืออะไร

– The earth goes round the sun and the moon goes round the earth.
แปลว่า โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์โคจรรอบโลก

– I’m going away at the end of this month.
แปลว่า สิ้นเดือนนี้ฉันไปเที่ยวนะ

ข้อควรระวัง อย่าลืมใช้ the ในประโยคต่อไปนี้ด้วยนะครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– Bangkok is the capital of Thailand.
แปลว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

ข้อควรระวัง เราใช้ a / an เพื่อบอกชนิด หรือประเภทของสิ่งของ

เรามาลองเปรียบเทียบการใช้ the และ a ในประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้กันดูนะครับ

– The sun is a star.
แปลว่า ดวงอาทิตย์เป็นดาวดวงหนึ่ง (ดาวหนึ่งดวงในจำนวนทั้งหมดหลายๆ ดวง)

– The hotel we stayed at was a very nice hotel.
แปลว่า โรงแรมที่เราอาศัยอยู่ เป็นโรงแรมที่ดีมากๆ เลย

** เรามักจะใช้ the กับคําศัพท์ภาษาอังกฤษต่อไปนี้
the sky / the sea / the ground / the country / the environment

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

– We looked up all the stars in the sky.
แปลว่า เราเงยหน้ามองดูดาวบนท้องฟ้า (เราไม่พูดว่า in sky)

– We must do more to protect the environment.
แปลว่า เราต้องทำมากกว่านี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม
(ในที่นี้พูดว่า the environment เพราะหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวผู้พูด)

ข้อสังเกตสำหรับการใช้คำว่า space โดยไม่มี the
เราใช้คำว่า space โดยไม่มี the เมื่อหมายถึง space in the universe (อวกาศในจักรวาล)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– There are millions of stars in space.
แปลว่า มีดวงดาวนับล้านในอวกาศ

แต่เมื่อคำว่า Space ไม่ได้หมายความถึงอวกาศ เราจะพูดเป็น

– I tried to park my car but the space was too small.
แปลว่า ฉันพยายามที่จะจอดรถยนต์ แต่ที่ว่างมันเล็กเกินไป
(ในที่นี้ เราใช้ the นำหน้าคำว่า space เพื่อหมายถึง ที่ว่าง)

** ถ้าต้องการจะบอกว่าไปดูภาพยนตร์หรือไปดูละคร เรามักจะใช้ the ด้วย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

– I often go to the cinema but I haven’t been to the theatre for ages.
แปลว่า ฉันไปดูภาพยนต์บ่อย แต่ไม่ได้ไปดูละครนานแล้ว

ข้อควรระวัง ระหว่างวิทยุกับโทรทัศน์
เรามักจะใช้ the radio แต่ใช้ television โดยไม่มี the

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเปรียบเทียบ

– I often listen to the radio. แปลว่า ฉันฟังวิทยุบ่อย
– I often watch television. แปลว่า ฉันดูโทรทัศน์บ่อย

– We heard the news on the radio. แปลว่า พวกเราได้ยินข่าวทางวิทยุ
– We watched the news on television. แปลว่า พวกเราดูข่าวทางโทรทัศน์

แต่ถ้าเราต้องการพูดโดยเฉพาะเจาะจง เราก็มันจะใช้ the นำหน้า เช่น

– Can you turn of the television, please?
แปลว่า คุณช่วยปิดโทรทัศน์หน่อยได้ไหม

** เรามักจะไม่ใช้ the กับมื้ออาหาร เช่น breakfast / lunch / dinner

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– What did you have for breakfast?
แปลว่า เมื่อเช้าคุณทานอะไรเป็นอาหารเช้า

– We had dinner in a nice restaurant.
แปลว่า เราทานอาหารเย็นในร้านอาหารที่ดีมาก

– What time is dinner?
แปลว่า เวลาอาหารเย็นคือตอนกี่โมง

ข้อควรระวัง ถ้าประโยคนั้นมีคำคุณศัพท์ (adjective) ด้านหน้า เราจะต้องใช้ a เช่น

– We had a very nice breakfast.
แปลว่า เราทานอาหารเช้าที่เยี่ยมมากๆ

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 การใช้ a / an / the ในภาษาอังกฤษ

แชร์เลย