การใช้ which ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล

การใช้ which ในการสร้างประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ Which อ่านว่า วิชฺ เป็นคำแสดงคำถาม (question word) […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ which ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล

การใช้ which ในการสร้างประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ

Which อ่านว่า วิชฺ
เป็นคำแสดงคำถาม (question word) แปลว่า สิ่งไหน / อันไหน
เป็นคำเชื่อม (ใน relative clause) แปลว่า สิ่งที่… / อันที่… / ซึ่ง…

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

** การใช้ Which …? ในประโยคคำถาม

ในกรณีที่ใช้เป็นคำแสดงคำถาม จะเป็นการถามโดยให้เลือก เช่น

Which one?
แปลว่า อันไหน

Which is the capital of Thailand? Bangkok or Pattaya?
แปลว่า เมืองหลวงของประเทศไทยคืออันไหน กรุงเทพฯ หรือพัทยา

* ข้อควรระวัง* ถ้าไม่มีคำตอบให้เลือก หรือเป็นคำตอบแบบเปิดกว้าง (มีจำนวนให้เลือกเยอะ) จะใช้ what แทน เช่น

What’s the capital of Thailand?
แปลว่า เมืองหลวงของประเทศไทยคืออะไร

ตัวอย่างประโยคคำถามที่ใช้ Which …? เพิ่มเติม

Which do you prefer? Lemon cake or strawberry cake cake?
แปลว่า คุณชอบอันไหนมากกว่ากัน เค้กเลมอนหรือเค้กสตรอว์เบอร์รี่

Which time suits you better – 12.30 or one o’clock?
แปลว่า คุณสะดวกเวลาไหนมากกว่ากัน เที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมง

Which is mine? The smaller one?
แปลว่า ของฉันคืออันไหน อันที่เล็กกว่าใช่ไหม

Which side are you on?
แปลว่า คุณอยู่ข้างไหน (คุณเข้าข้างใคร)

** การใช้ which ในประโยค relative clauses

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I don’t like stories which have unhappy endings.
แปลว่า ฉันไม่ชอบเรื่องที่จบแบบไม่มีความสุข

He works for a company which makes furniture.
แปลว่า เขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์

We have seen a lot of changes which are good for business.
แปลว่า เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อธุรกิจ

แชร์เลย