การใช้ who ตั้งคำถาม และเป็นคำเชื่อม

การใช้ who เป็น Question word ในการสร้างคำถาม และใช้ who เป็นคำเชื่อม ในประโยคภาษาอังกฤษ […]

การใช้ who เป็น Question word ในการสร้างคำถาม และใช้ who เป็นคำเชื่อม ในประโยคภาษาอังกฤษ

Who แปลว่า ใคร ใช้แทนคน และทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

ตัวอย่างการใช้ who สำหรับตั้งคำถาม จะแปลว่า ใคร

Who’s he?
แปลว่า เขาเป็นใคร

Who are all those people?
แปลว่า คนพวกนั้นทั้งหมดเป็นใคร

Who won the match?
แปลว่า ใครชนะการแข่งขัน

Who won the election?
แปลว่า ใครชนะการเลือกตั้ง

Who did you vote for in the last election?
แปลว่า คุณเลือกใครในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

Who’s next?
แปลว่า ใครคือคนถัดไป

Who did you meet?
แปลว่า คุณเจอใครมา

Who did you talk to?
แปลว่า คุณคุยกับใครมา

Who called last night?
แปลว่า ใครโทรมาเมื่อคืน

Who is the best footballer in the world?
แปลว่า ใครคือนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก

ตัวอย่างการใช้ who เป็นคำเชื่อม จะแปลว่า ผู้ซึ่ง… / คนที่…

The police officer who came was a friend of my father’s.
แปลว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่มา เป็นเพื่อนของพ่อฉันเอง

We don’t know the person who donated this money.
แปลว่า พวกเราไม่รู้จักคนที่บริจาคเงินจำนวนนี้

The man who I saw yesterday was Mario.
แปลว่า ผู้ชายคนที่ฉันเจอเมื่อวานนี้คือมาริโอ้

บางครั้ง who อยู่กลางประโยค เป็นการใช้ใน indirect questions and statements จะแปลว่า ใคร

Can you tell me who I should talk to.
แปลว่า คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันควรคุยกับใคร

I can’t remember who told me.
แปลว่า ฉันจำไม่ได้ว่าใครบอกฉัน

แชร์เลย