การใช้ why ตั้งคำถาม และเป็นคำเชื่อม

การใช้ Why ในประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ Why เป็น question word […]

การใช้ Why ในประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ Why เป็น question word ในการสร้างคำถาม แปลว่า ทำไม

Why did you choose to live in Bangkok?
แปลว่า ทำไมคุณถึงเลือกมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

Why do you like living in Bangkok?
แปลว่า ทำไมคุณถึงชอบการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

Why should I help him – he never helps me?
แปลว่า ทำไมฉันต้องช่วยเขา – เขาไม่เคยช่วยฉันเลย

Why is the Earth round?
แปลว่า ทำไมโลกกลม

Why didn’t you tell him?
แปลว่า ทำไมคุณถึงไม่ได้บอกเขา

ตัวอย่างการใช้ Why สำหรับประโยค indirect questions มักจะแปลว่า ทำไมถึง…(ทำอย่างนั้น/เป็นแบบนั้น)

He asked me why I wanted to leave the job.
แปลว่า เขาถามฉันว่าทำไมฉันถึงต้องการออกจากงาน

I wonder why he told nobody he was getting married.
แปลว่า ฉันแปลกใจว่าทำไมเขาถึงไม่บอกใครว่าเขาจะแต่งงาน

แชร์เลย