สรุปการใช้ Word Form ภาษาอังกฤษ

Word Form เป็นเรื่องของการใช้ Part of Speech เราต้องใช้ให้ถูกที่ และถูกชนิด ซึ่งคำที่ถูกและคำที่ผิดนั้นจะมาจากรากศัพท์คำเดียวกัน ตัวอย่างคำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/สรุปการใช้ Word Form ภาษาอังกฤษ

Word Form
เป็นเรื่องของการใช้ Part of Speech เราต้องใช้ให้ถูกที่ และถูกชนิด ซึ่งคำที่ถูกและคำที่ผิดนั้นจะมาจากรากศัพท์คำเดียวกัน

ตัวอย่างคำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน แต่ต่างกันที่ Word Form
(เรียงจาก noun / verb / adjective / adverb)

beauty / beautify / beautiful / beautifully
belief, believer / believe / believable / believably
creation, creator / creat / creative / creatively
decision / decide / decisive / decisively
difference / differentiate, differ / different / differently
justification / justify / justifiable / justifiably
protection / protect / protective / protectively
reliability / rely / reliable / reliably
sadness / sadden / sad / sadly
significance / signify / significant / significantly
strength / strengthen / strong / strongly
success / succeed / successful / successfully
understanding / understand / understandable / understandably

ถ้าเราจดจำคำศัพท์แต่ละตัวให้ดี ว่าเป็นคำประเภทไหน เราก็จะสามารถแยกแยะได้ และจะสามารถนำคำเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 305

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้