การใช้ do และ would you mind รูปประโยคขอร้อง การตอบคําถาม ตัวอย่างพร้อมแปล

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

would you mind

ในการถามใครก่อนที่จะทำบางอย่าง ประมาณว่า “คุณจะว่าอะไรไหม” / “จะเป็นอะไรไหม” ในภาษาอังกฤษ สามารถใช้ mind (Do you mind) และ Would you mind เพื่อสร้างประโยคดังกล่าวได้ โดยที่ Would you mind จะสุภาพและมักใช้กันมากกว่า เรามาเรียนรู้โครงสร้างประโยค และมารยาทในการถามและการตอบกันครับ

** การถาม

* การใช้ mind

โครงสร้างประโยคการใช้ mind ถาม
Do you mind + v.ing

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Do you mind turning down the volume a little, please?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะว่าอะไรไหม)หาก[ช่วย]เบาเสียงลงให้หน่อย

โครงสร้างประโยค
Do you mind if I + [present]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Do you mind if I open the window?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะว่าอะไรไหม) ถ้าฉันเปิดหน้าต่าง

– Do you mind if I sit here?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะว่าอะไรไหม) ถ้าฉันนั่งตรงนี้

– Do you mind if I use your phone?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะว่าอะไรไหม) ถ้าฉันใช้โทรศัพท์ของคุณ

* การใช้ would you mind

โครงสร้างประโยคการถาม
Would you mind + v.ing

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Would you mind opening the window, please?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะเป็นอะไรไหม)หากรบกวนเปิดหน้าต่างบานนั้น

โครงสร้างประโยค
Would you mind if I + [past]

– Would you mind if I turned on this light?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะเป็นอะไรไหม)ถ้าฉันเปิดไฟดวงนี้

– Would you mind if we sat here?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะเป็นอะไรไหม)หากพวกเรานั่งตรงนี้

** การตอบ

* การตอบรับ ไม่ว่าอะไร

หากไม่รังเกียจ ไม่ว่าอะไร ไม่เป็นไร สามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า

no … ความหมายเหมือน ‘I don’t mind’ หรือ ‘I’m happy with that’.

ตัวอย่างการตอบรับรูปประโยคขอร้อง ที่ใช้ would you mind และ do you mind

การถาม
Would you mind if we sat here?
[รูปประโยคขอร้องหรือถามว่านั่งตรงนี้ได้ไหม]

การตอบ
No, not at all.
[หมายถึง ไม่ว่าอะไรหรอก คุณสามารถนั่งตรงนี้ได้]

* การตอบปฏิเสธ ไม่อยากให้ทำ

หากต้องการปฏิเสธ สามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษได้โดยขึ้นต้นประโยคว่า I’m afraid… (ฉันเกรงว่า)

ตัวอย่างการตอบปฏิเสธรูปประโยคขอร้อง ที่ใช้ would you mind และ do you mind

การถาม
Do you mind if I use your phone?
[รูปประโยคขอร้องหรือถามว่าขอใช้โทรศัพท์ได้ไหม]

การตอบ
I’m afraid the battery is dead.
[หมายถึง ฉันเกรงว่า… แบตหมดน่ะสิ]
*ไม่พูดว่า No. The battery is dead.

อ่านเพิ่ม >> การตอบ Would you mind

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน