คำคมภาษาอังกฤษ อกหัก ความรัก เศร้า ผิดหวัง สั้นๆ โดนๆ พร้อมแปล

แคปชั่นอกหัก คำคมอกหัก คำคมภาษาอังกฤษ อกหัก พร้อมคำแปล

คำคมภาษาอังกฤษ อกหัก

คำคมอกหักภาษาอังกฤษ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ (อกหัก) 1
At some point, you have to realize that some people can stay in your heart but not in your life.
แปลว่า : เมื่อถึงจุดหนึ่ง คุณจะตระหนักได้ว่า คนบางคนสามารถอยู่ในหัวใจ แต่ไม่ใช่ในชีวิตคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ (อกหัก) 2
Don’t make somebody a priority if they only make you an option.
แปลว่า : อย่าให้ใครสักคนมีความสำคัญเป็นอันดับแรก หากเขาให้คุณเป็นเพียงแค่ตัวเลือก

คําคมความรักภาษาอังกฤษ (อกหัก) 3
Never love anyone who treats you like you are ordinary.
แปลว่า : อย่ารักใคร ที่ปฏิบัติกับคุณเช่นคนทั่วๆ ไป (Oscar Wilde)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ (อกหัก) 4
When you lose the one you love, you just lose someone. When you lose yourself, you lose everything.
แปลว่า : เมื่อคุณสูญเสียคนที่คุณรัก คุณแค่สูญเสียใครบางคน เมื่อคุณสูญเสียตัวเอง คุณสูญเสียทุกสิ่งอย่าง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ (อกหัก) 5
If it’s not making you better, it isn’t love. True love makes you more of who you are, not less.
แปลว่า : หากมันไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้น มันไม่ใช่ความรัก ความรักที่แท้จริงจะทำให้คุณเป็นคุณมากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง (Mandy Hale)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ (อกหัก) 6
You’ll know when a relationship is right for you. It will enhance your life, not complicate your life.
แปลว่า : คุณจะรู้ว่าความสัมพันธ์นั้นใช่สำหรับคุณ มันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น ไม่ใช่ซับซ้อนยิ่งขึ้น (Brigitte Nicole)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ (อกหัก) 7
There is nothing more beautiful than a person whose heart has been broken but still believes in love.
แปลว่า : ไม่มีสิ่งใดงดงามไปกว่าคนผู้ซึ่งผิดหวังในความรัก แต่ยังคงเชื่อมั่นในความรัก

คําคมความรักภาษาอังกฤษ (อกหัก) 8
There is a weird pleasure in loving someone who doesn’t love you.
แปลว่า : มันมีความพอใจที่แปลกประหลาด ในการรักใครสักคน ที่เขาไม่รักคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ (อกหัก) 9
I always have this fear that one day you are going to discover that I’m not as great as you once thought I was.
แปลว่า : ฉันกลัวอยู่เสมอว่า วันหนึ่งคุณจะค้นพบว่าฉันไม่ได้ดีเยี่ยมอย่างที่คุณคิดไว้ว่าฉันเป็น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ (อกหัก) 10
You might feel worthless to one person, but you are priceless to another. Don’t ever forget your value.
แปลว่า : คุณอาจรู้สึกด้อยค่าสำหรับใครบางคน แต่คุณมีความหมายประเมินค่ามิได้สำหรับคนอื่นๆ อย่าลืมคุณค่าของตนเอง (Luan Legacy)

แชร์เลย