นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง สิงโตกับนกอินทรี

นิทานอีสป เรื่อง สิงโตกับนกอินทรี

The Lion and the eagle

An eagle stayed his flight and asked a lion to make an alliance with him to both their benefit.

The lion replied, “I have no problem with that, But I need you to give me something so I can trust your word.

Because how can I trust anyone as a friend who is able to fly away from his bargain whenever he wants?”

The moral
Try before you trust.

แปลภาษาไทย นิทานสองภาษา เรื่อง สิงโตกับนกอินทรี

เจ้านกอินทรีย์ซึ่งกำลังบินอยู่ ได้เจรจาให้เจ้าสิงโตมาเป็นเพื่อนกับมัน เพื่อจะได้ผลประโยชน์ร่วมกัน แต่เจ้าสิงโตตอบกลับไปว่า

“ข้าไม่มีปัญหาหรอกที่จะเป็นเพื่อนกับเจ้า แต่เจ้าต้องให้สิ่งที่สามารถเป็นหลักประกันบางอย่างที่ทำให้ข้ามั่นใจได้ซะก่อน

เพราะว่าจะให้ข้าเชื่อใจเพื่อนที่มีปีกเช่นเจ้าได้อย่างไร ในเมื่อเจ้าสามารถบินหนีไปเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าเจ้าไม่พอใจข้อต่อรองที่เจ้าต้องการ”

สุภาษิตสอนใจ
ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ

แชร์เลย