นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง ลิงกับอูฐ

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง ลิงกับอูฐ สำหรับนิทานอีสปนะครับ หลายคนเคยได้ยินชื่อว่า “อีสป” เนื้อหานิทานของอีสปส่วนใหญ่แล้วว่าเธอเต็มไปด้วยข้อคิดคติสอนใจนะครับ The […]

นิทานภาษาอังกฤษ ลิง อูฐ

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง ลิงกับอูฐ

สำหรับนิทานอีสปนะครับ หลายคนเคยได้ยินชื่อว่า “อีสป” เนื้อหานิทานของอีสปส่วนใหญ่แล้วว่าเธอเต็มไปด้วยข้อคิดคติสอนใจนะครับ

The Monkey and the Camel

The beasts of the forest put on a show at which the monkey stood up and danced. Having entertained the group. He sat down to their cheers. The camel, jealous of the attention the monkey was getting decided to stand up and dance too. His dancing was so bad that the others laughed at him. Then they chased him away.

The Moral
True contentment is not in having it all but being happy with all that you have.

แปลนิทาน 2 ภาษา เรื่อง ลิงกับอูฐ

ณ ป่าแห่งหนึ่ง เหล่าฝูงสัตว์ได้จัดการแสดงขึ้นอยู่อย่างสนุกสนาน เจ้าลิงตัวหนึ่งลุกขึ้นเต้นสร้างความบันเทิงให้กับเหล่าฝูงสัตว์ทั้งหลาย แล้วมันก็กลับไปนั่งลงตรงกลุ่มผู้ชมด้วยความสุข ฝ่ายเจ้าอูฐ เมื่อเห็นลิงได้รับความชื่นชมก็รู้สึกอิจฉา มันจึงตัดสินใจลุกขึ้นเต้นบ้างแต่การเต้นของมันดูแย่มากจนพวกสัตว์ที่เห็นต่างพากันหัวเราะเยาะ แล้วไล่มันออกจากงานไป

สุภาษิตสอนให้รู้ว่า
เราไม่จำเป็นต้องพอใจในทุกๆ สิ่ง แต่จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แชร์เลย