นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง ชายเลี้ยงแกะกับทะเล

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง ชายเลี้ยงแกะกับทะเล

The Shepherd and the Sea

A shepherd was keeping watch over his sheep near the shore. He saw the sea was calm and smooth, and want to make a voyage to sell his goods. He sold all his flock, invested it in a cargo of fruit and set sail. Soon a large storm came and the ship was in danger of sinking. He threw everything overboard and barely escaped with his Rife in the empty ship. Not long afterwards, someone passed by and observed the unruffled calm of the sea. He interrupted him and said, “it is again in want of fruit and therefore looks quiet.

The Moral
You cannot teach a man everything you how to let experience it.

บทแปลภาษาไทย นิทานเรื่อง ชายเลี้ยงแกะกับทะเล

มีชายเลี้ยงแกะคนหนึ่งกำลังนั่งดูแกะของเขาใกล้ๆชายฝั่งทะเล เขาเห็นทะเลราบเงียบและสงบดี เขานึกอยากจะออกเดินเรือเพื่อไปขายสินค้า ชายเลี้ยงแกะจึงได้ขายแกะทั้งฝูงของเขาแล้วนำเงินไปลงทุนขายผลไม้ทางเรือ เมื่อเขาออกล่องเรือไปได้ไม่นานก็มีพายุหนักพัดมา เขาตกอยู่ในสภาวะอันตรายและเรือของเขากำลังจะจม ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจโยนทุกสิ่งทุกอย่างในเรือทิ้งเพื่อรักษาชีวิต แล้วปล่อยให้เรือว่างเปล่า หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ไม่นาน ก็มีใครคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วจ้องสำรวจดูทะเลที่กำลังสงบราบเรียบ เขาได้ขัดจังหวะผู้ที่กำลังจ้องมองดูทะเลผู้นั้นแล้วพูดว่า ”ทะเลนะมันคงต้องการผลไม้อีกแล้วน่ะสิ มันถึงได้ดูสงบราบเรียบแบบนี้”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
อย่าตัดสินใจเชื่อใครจากรูปร่างหน้าตาภายนอกที่คุณเห็น

แชร์เลย