นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง ลากับคนซื้อลา

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง ลากับคนซื้อลา

The Donkey and His Purchaser

A man wanted to purchase a donkey He agreed with its owner that he should try out the animal before he bought him. He took the donkey home and put him in the straw-yard with his other donkeys. The donkey then left all the others and joined the one that was the laziest and the greatest eater of them all. Seeing this, the man put a halter on him and led him back to his owner. When the owner asked how he could have tested the animal so quickly, the man answered, “I do not need a trial. I know that he will be just the same as the one he chose for his companion.”

The Moral
A man is known by the company he keeps.

บทแปลภาษาไทย นิทานเรื่อง ลากับคนซื้อลา

มีชายคนหนึ่งต้องการซื้อลา เขาได้ตกลงกับเจ้าของลาว่า เขาต้องการทดสอบมันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เขาจึงได้นำเราไปที่บ้านของเขาแล้วปล่อยมันไว้ในคอกฟางกับลาตัวอื่นๆ ของเขา เจ้าลาตัวใหม่ตัวนี้ได้แยกตัวจากลาตัวอื่นๆ ไปคบหากับลาตัวที่ขี้เกียจและตะกละที่สุดในคอก เมื่อเห็นดังนั้นคนซื้อลาจึงได้นำลาตัวใหม่ไปคืนกับเจ้าของเมื่อเจ้าของลาถามขึ้นว่าทำไม เขาถึงนำมาคืนเร็ว คนซื้อลาจึงตอบว่า ข้าไม่จำเป็นต้องทดสอบอะไรอีกแล้ว เพราะข้ารู้แล้วว่าเจ้าลาตัวนี้มันก็นิสัยเหมือนกับเจ้าลาที่มันเลือกคบนั่นแหละ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
เราสามารถเรียนรู้ผู้อื่นได้จากเพื่อนที่เขาคบค้าสมาคมด้วย

แชร์เลย