นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง ว่าวป่วย

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง ว่าวป่วย

The Sick Kite

A very sick kite said to his mother, “Please do not be sad. Instead, ask the gods to help me live longer. She replied, “My son, which of the gods do you think will pity you? Is there one that you have not upset by filching from their very altars a part of the sacrifice offered to them?

The Moral
We must make friends in prosperity if we would have their help in adversity.

บทแปลภาษาไทย นิทานเรื่อง ว่าวป่วย

ว่าวที่กำลังป่วยหนักพูดกับแม่ของมันว่า “แม่ครับ โปรดอย่าเศร้าเสียใจไปเลยครับ เรามาอ้อนวอนขอพรจากพระเจ้าช่วยให้ผมมีชีวิตที่ยืนยาวกว่านี้จะดีกว่า” แม่ของมันเลยตอบว่า “ลูกเอ๋ย ลูกคิดว่าจะมีพระเจ้าองค์ไหนจะมาสงสารเจ้า เจ้าจะสมหวังได้อย่างไรในเมื่อก่อนนี้เจ้ามักชอบขโมยของที่คนอื่นๆ นำมาบูชาแก่พระองค์เสมอ”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ต้องสร้างมิตรในยามที่เรารุ่งโรจน์เพื่อเขาจะได้ช่วยเราในยามตกยาก

แชร์เลย