นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง ลาป่า กับสิงโต

Home/ภาษาอังกฤษ/นิทานภาษาอังกฤษ/นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง ลาป่า กับสิงโต

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง ลาป่า กับสิงโต

The Wild Donkey and the Lion

A wild donkey and a lion made an agreement so they could capture the animals of the forest with greater ease. The lion agreed to assist the donkey with his strength, while the donkey gave the lion the benefit of his greater speed. When they had taken as many beasts as they needed, the lion started dividing the prey. He divided it into three shares. “I will take the first share,” he said, “because I am King and the second share, as a partner with you in the chase and the third share(believe me) will be a source of great evil to you, unless you willingly resign it to me, and run off as fast as you can.”

The Moral
Might makes right.

บทแปลภาษาไทย นิทานเรื่อง ลาป่า กับสิงโต

ลาป่าตัวหนึ่งและสิงโตได้ตกลงกันว่า พวกมันจะร่วมมือกัน เพื่อที่จะทำให้พวกมันสามารถช่วยกันล่าสัตว์ในเขตป่าได้ง่ายขึ้น สิงโตตกลงที่จะช่วยเจ้าลาด้วยความแข็งแรงของมัน สวนเจ้าลาป่าตกลงที่ตอบแทนเจ้าสิงโตด้วยความเร็วในการล่าเหยื่อ แล้วเมื่อมันจับเหยื่อได้มากจนมันพอใจแล้ว สิงโตจึงเริ่มแบ่งเหยื่อออกเป็น ทั้งหมด 3 ส่วน ข้าจะเอาส่วนแรกสิงโตพูด ขอข้าเป็นเจ้าป่าและส่วนที่สอง ข้าก็จะเอาในฐานะที่ข้าเป็นหุ้นส่วนในการไล่ล่ากับเจ้า และส่วนที่สามเชื่อข้าเถอะจะเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นปีศาจร้ายต่อเจ้าเลยทีเดียวเว้นเสียแต่ว่าเจ้าจะยอมเสียสละของมันให้แก่ข้า แล้ววิ่งหนีสุดชีวิตให้เร็วที่สุดเท่าที่เจ้าจะทำได้

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ผู้ที่เป็นใหญ่มักถือว่าความคิดของตนเองถูกต้อง

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 101

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้