การเขียนจดหมาย อีเมล Email ภาษาอังกฤษ แบบทางการ แบบไม่ทางการ โอกาสต่างๆ

เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

การเขียนจดหมายและอีเมล บทเรียนนี้มีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับการเขียนจดหมายและอีเมล (Email) ในโอกาสต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษให้ศึกษาเรียนรู้ครับ

การเขียนจดหมายและอีเมล (Email) แบบไม่เป็นทางการ

สามารถขึ้นต้นจดหมายโดยใช้คำว่า Dear และต่อด้วยชื่อของบุคคลที่คุณเขียนถึง
แล้วตามด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,) ตัวอย่างเช่น

Dear Tony,
สวัสดีโทนี่

และอาจเกริ่นขึ้นต้นจดหมายและอีเมลด้วยวลีภาษาอังกฤษดังตัวอย่างนี้

Thanks for your …
= ขอบคุณสำหรับ…ของคุณ

… letter (เลท’เทอะ)
= จดหมาย

… postcard
= ไปรษณียบัตร

… present
= ของขวัญ

… invitation (อินวิเท’เชิน)
= คำเชิญ

Sorry, it’s taken me so long to write.
= ขอโทษที่ใช้เวลานานกว่าจะตอบกลับ

I hope you’re well.
= ฉันหวังว่าคุณจะสบายดี

Good to see you again last week.
= ดีใจที่ได้เจอคุณอีก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Look forward to seeing you soon!
= หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอคุณเร็วๆ นี้!

ตัวอย่างการลงท้ายจดหมายหรืออีเมล (email) ภาษาอังกฤษ แบบไม่เป็นทางการ

Best wishes,
= ด้วยความปรารถนาดี

Kind regards,
= ด้วยความปรารถนาดี

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ถึงสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท คุณสามารถลงท้ายจดหมายด้วยคำต่อไปนี้

Love,
= รัก

แล้วลงท้ายด้วยชื่อของคุณ

การเขียนจดหมายและอีเมล (email) แบบเป็นทางการ

หากคุณทราบชื่อของบุคคลที่คุณเขียนถึง ให้เริ่มการเขียนจดหมายหรืออีเมล (email) โดยการใช้

Dear Mr.
(สำหรับผู้ชาย),

Dear Mrs.
(สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว),

Dear Miss
(สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน) หรือ

Dear Ms
(สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานหรือไม่ทราบสถานภาพสมรส)

และตามด้วยนามสกุล ตัวอย่างเช่น

Dear Mr Albert,
= เรียนนายอัลเบิร์ต

Dear Mrs Sarah,
= เรียนนางซาร่าห์

Dear Miss Leona,
= เรียนนางสาวลีโอน่า

Dear Ms Opal,
= เรียนคุณโอปอล

หากคุณไม่ทราบชื่อ ให้เริ่มต้นด้วยคำต่อไปนี้

Dear Sir,
= เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ชาย)

Dear Madam,
= เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้หญิง)

Dear Sir or Madam,
= เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ชายหรือผู้หญิง)

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ควรเขียนในจดหมายหรืออีเมล (email) แบบเป็นทางการ

I am writing in reply to your letter of 9 August regarding your outstanding invoice.
= ผม/ดิฉันเขียนมาเพื่อตอบกลับจดหมายของคุณที่เขียนมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ค้างชำระ

Further to our conversation, I’m pleased to confirm our appointment for 10.30 am on Wednesday, 4 June.
= จากการสนทนาของเรา ดิฉัน/ผมยินดีที่จะยืนยันนัดของเราในวันพุธที่ 4 มิถุนายน เวลา 10.30 น. ครับ/ค่ะ

I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible.
= ผม/ดิฉันคงจะยินดีมากหากคุณจัดการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด

If you would like any further information, please don’t hesitate to contact me.
= หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อผม/ดิฉัน

ในกรณีที่ต้องการให้ผู้อ่านตอบกลับ สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้ในตอนท้ายของจดหมายหรืออีเมล
I look forward to hearing from you.
= ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ

หากคุณเริ่มต้นจดหมายด้วย Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss หรือ Dear Ms ก็ควรลงท้ายจดหมายด้วยวลีภาษาอังกฤษต่อไปนี้

Yours sincerely,
= ขอแสดงความนับถือ

และถ้าหากเริ่มต้นจดหมายด้วยคำว่า Dear Sir, Dear Madam หรือ Dear Sir or Madam ให้ใช้คำดังต่อไปนี้

Yours faithfully,
= ขอแสดงความนับถือ

สำคัญ อย่าลืมเครื่องหมายคอมม่า ท้ายวลี (,)

เซ็นชื่อตอนท้ายจดหมายและตามด้วยชื่อ-นามสกุลเต็มของเราแบบตัวบรรจง (หรือพิมพ์)

ข้อแนะนำการเขียนจดหมายและอีเมลภาษาอังกฤษ

การเขียนอีเมล ไม่ว่าจะสำหรับธุรกิจหรือเหตุผลทางสังคม โดยปกติจะเขียนแบบไม่เป็นทางการมากกว่าการเขียนจดหมาย

– อีเมลคุณควรมีหัวเรื่องที่สรุปเป้าหมายของการเขียนนั้น 2-3 คำ

– การเริ่มอีเมลธุรกิจนั้นต่างกันไป แม้ว่าโดยปกติจะเริ่มด้วยชื่อสำหรับทั้งอีเมลธุรกิจและอีเมลส่วนตัว หากคุณรู้จักผู้รับ ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า Dear (แม้ว่าบางคนชอบที่จะใช้มากกว่า)

– หากพูดโดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาของอีเมลธุรกิจควรสั้นและตรงประเด็น

– หากคุณมีเอกสารแนบ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณกล่าวถึงเอกสารดังกล่าวในข้อความในอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว

– ในการลงท้ายอีเมลส่วนตัว คุณสามารถใช้สำนวนเดียวกับจดหมายแบบไม่เป็นทางการ

การลงท้ายอีเมลธุรกิจมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป แต่ต่อไปนี้คือวลีที่เหมาะสมครับ

Regards,
= ขอแสดงความนับถือ

Kind regards,
= ขอแสดงความนับถือ

Best regards,
= ขอแสดงความนับถือ

With kind regards,
= ด้วยความเคารพอย่างสูง

สำคัญ อย่าลืมเครื่องหมายคอมม่า ท้ายวลี (,)

ในอีเมลธุรกิจ คุณยังควรต้องใส่ชื่อ-นามสกุลเต็มของคุณ องค์กรและข้อมูลติดต่อไว้ที่ท้ายอีเมล (email) ด้วยครับ

 คลิกดูเลย >> ตัวอย่างประโยค และการเขียนจดหมายอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ
แม้ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็เขียนอีเมลภาษาอังกฤษให้ดูเป็นมืออาชีพได้

แชร์เลย