การเขียน resume ภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติส่วนตัว ตัวอย่างประโยค คำศัพท์

คนส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นการสมัครงาน และการเขียน resume ภาษาอังกฤษ (ประวัติย่อหรือประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ) แนบเอกสารตอนสมัครงานก็คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้จะพูดถึง Résumé (a short […]

เขียนประวัติย่อ Resume ภาษาอังกฤษ

คนส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นการสมัครงาน และการเขียน resume ภาษาอังกฤษ (ประวัติย่อหรือประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ) แนบเอกสารตอนสมัครงานก็คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้จะพูดถึง Résumé (a short statement of the important details of something) ตัวอย่างการเขียน Résumé (เรซูเม่) ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษแบบย่อ แนวคิดการเขียน resume ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้งาน พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

เรามารู้จักกับส่วนต่างๆ ที่ควรมี บนเรซูเม่ หรือประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษของเรากันก่อนครับ ซึ่งการเขียน résumé ภาษาอังกฤษ เพียงแค่นำเสนอตัวเองอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมาก็เพียงพอแล้วครับ

ข้อมูลส่วนตัวภาษาอังกฤษ

เขียนชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ บอกวัตถุประสงค์ ที่ต้องการสมัครงาน ที่ด้านบนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ เช่น

Objective

* I am seeking a company where I can use my experience and education to help the company meet and surpass its goals.
= ฉันกำลังมองหาบริษัทที่ฉันสามารถใช้ประสบการณ์และความรู้ที่มี เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุและก้าวข้ามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คำศัพท์ที่น่าสนใจ สำหรับการเขียน resume ภาษาอังกฤษ

experience (อิคซฺเพีย’เรียนซฺ) = ประสบการณ์
education (เอดจุเค,’เชิน) /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ = การศึกษา
surpass (เซอพาส’) = เลย, ล้ำ, เหนือกว่า, ดีกว่า
goal (โกล) = เป้าหมาย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษอื่นๆ สำหรับการเขียน resume ภาษาอังกฤษ

* I want to excel in this field with hard work, perseverance and dedication.
= ฉันต้องการพัฒนาในสายงานนี้ให้เป็นเลิศ ด้วยการทำงานอย่างอุทิศตน มุ่งมั่นอุตสาหะ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
excel (อิคเซล’) = ดีกว่า, เก่งกว่า, เหนือกว่า
field (ฟีลดฺ) = วงการ, ขอบเขต, แผนก
perseverance (เพอซะเวียเรินซฺ) = ความอุตสาหะ,ความมุมานะบากบั่น
dedication (เดดดิเค’เชิน) = การอุทิศ

* To work as a marketing manager, utilizing my leadership and marketing skills.

คุณสมบัติ และความสามารถที่เด่นชัด

ส่วนนี้ให้คุณแสดงคุณสมบัติเด่นของคุณให้ทางผู้สมัครรับทราบ ให้เห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ ที่ต้องการสมัครงาน อาจอ้างอิงประกาศนียบัตรต่างๆ หรือใบรับรองการอบรม หรือสิ่งแสดงความสำเร็จอื่นๆ ที่คุณมี เช่น

Summary of Qualifications

* Strong verbal and personal communication skills.
* Over 20 years of in-depth experience in the interior design industry.

ประสบการณ์การทำงานภาษาอังกฤษ

เขียนประสบการณ์การทำงาน โดยเรียงลำดับเริ่มจากประสบการณ์การทำงานปัจจุบันล่าสุดไปอดีต โดยมักจะใส่ตำแหน่งงานที่ทำก่อน แล้วตามด้วยชื่อบริษํท ที่ตั้งที่ทำงาน และเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทำ

ข้อควรระวัง
เวลาพูดถึงประสบการณ์ในการเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ ไม่ควรใช้ประธานในประโยค แต่ควรเริ่มประโยคด้วยคำกริยา หรือคำที่แสดงความสามารถหรือประสบการณ์ อาจใช้ตัวเลขประกอบ เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จให้เห้นชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น

Professional Experience
August 2012 – Present
Marketing Manager
Siam Center Retail Group – Silom, Bangkok
* Boosted revenue by 28% during four-year tenure.
* Cut department’s expenditures by 18%

ประวัติการศึกษาภาษาอังกฤษ

บอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา โดยไล่ระดับการศึกษาสูงสุดที่มีเรียงลงไป เริ่มจากชื่อปีที่เข้าเรียน สถาบันการศึกษา สาขา และวุฒิการศึกษาที่ได้รับ เช่น
June 2012 to May 2016
Kasetsart University – Bangkhen, Bangkok
Bachelor of Arts: Marketing

บุคคลอ้างอิง

ในการเขียน resume ภาษาอังกฤษ ควรต้องมีบุคคลอ้างอิงเพื่อรับรองความสามารถหรือคุณสมบัติที่กล่าวถึงบนแบบประวัติย่อ หรือประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ (resume) ควรใส่ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง คือ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ และอาจระบุที่ทำงานหรือที่อยู่ไว้ใน resume ด้วย

แชร์เลย