กริยาธรรมดา (Regular verb)

กริยาธรรมดา หรือ กริยาปกติ เมื่อทำเป็นคำกริยาช่องที่ 2 และคำกริยาช่องที่ 3 สามารถเติม ed ได้เลย […]

กริยาธรรมดา หรือ กริยาปกติ เมื่อทำเป็นคำกริยาช่องที่ 2 และคำกริยาช่องที่ 3 สามารถเติม ed ได้เลย เช่นคำกริยาในตารางกริยาธรรมดา (Regular Verb) ต่อไปนี้ [หากไม่เข้าใจ ควรอ่านบทเรียนเรื่อง กริยา 3 ช่อง << คลิก]

กริยาธรรมดา คำแปล แปลว่า
act แสดง
add เพิ่ม
admit ยอมรับ
allow อนุญาต
answer ตอบ
appear ปรากฏ
ask ถาม, ขอ
attack โจมตี
belong เป็นของ
bless อวยพร
borrow ขอยืม
bow ก้ม, น้อม
call เรียก
clean ทำความสะอาด
climb ปีน
command สั่ง
listen ฟัง
live อาศัยอยู่
miss พลาด
move เคลื่อนไหว
obey เชื่อฟัง
open เปิด
order สั่ง
pass ผ่าน

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้