คำศัพท์ กลิ่น หอม เหม็น ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ตัวอย่าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด กลิ่น คำที่ใช้พูดถึงกลิ่นทั่วๆ ไป กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น พร้อมคำอ่าน คำแปล และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด กลิ่น คำที่ใช้พูดถึงกลิ่นทั่วๆ ไป กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น พร้อมคำอ่าน คำแปล และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

smell (สเมล) กลิ่น [ทั่วๆ ไป]

odour (โอเดอ) กลิ่น [มักใช้กับกลิ่นเหม็น]

body odour (บอดิ-โอเดอ) กลิ่นตัว

scent (เซนทฺ) กลิ่น [มักใช้กับกลิ่นหอม]

fragrance (เฟรกเกรนซฺ) กลิ่นหอม

stink (สติงคฺ) กลิ่นเหม็น

เรียนภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างประโยค

What’s your favourite smell?
อ่านว่า วอทซฺ-ยัวรฺ-แฟวอริท-สเมล
แปลว่า กลิ่นโปรดของคุณคือกลิ่นอะไร

The shampoo has a light fragrance of herb and plant extracts.
อ่านว่า เดอะ-แชมพู-แฮซ-อะ-ไลทฺ-เฟรกเกรนซฺออฟ-เฮิรบ-แอนดฺ-แพลนทฺ-เอกซแทรกซฺ
แปลว่า ยาสระผมนั้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของสมุรไพรและพืชสกัด

I can’t stand the stink of rotten meat.
อ่านว่า ไอ-คานทฺ-สแตนดฺ-เดอะ-สติงคฺ-ออฟ-รอททึน-มีท
แปลว่า ฉันทนไม่ไหวกับกลิ่น(เหม็น) ของเนื้อเน่า

แชร์เลย