การกล่าวลา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การกล่าวลา ภาษาอังกฤษ การกล่าวลาในภาษาอังกฤษ ถือเป็นมารยาทอีกอย่างที่ต้องยึดถือปฏิบัติเมื่อจะทำการจากลากับคู่สนทนา ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้เราจะมาดูกันว่าประโยคสำหรับพูดบอกลามีอะไรบ้าง เพื่อสามารถใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยดูความสนิทสนมระหว่างผู้พูดและคนที่สนทนาด้วย ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการกล่าวลา See you […]

การกล่าวลา ภาษาอังกฤษ

การกล่าวลาในภาษาอังกฤษ ถือเป็นมารยาทอีกอย่างที่ต้องยึดถือปฏิบัติเมื่อจะทำการจากลากับคู่สนทนา ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้เราจะมาดูกันว่าประโยคสำหรับพูดบอกลามีอะไรบ้าง เพื่อสามารถใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยดูความสนิทสนมระหว่างผู้พูดและคนที่สนทนาด้วย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการกล่าวลา

See you later
อ่านว่า ซี ยู เลเทอะ
แปลว่า แล้วพบกัน

Goodbye
อ่านว่า กูดบาย
แปลว่า ลาก่อน

See you again
อ่านว่า ซี ยู อะเกน
แปลว่า แล้วพบกันใหม่ / แล้วพบกันอีก

See you soon
อ่านว่า ซี ยู ซูน
แปลว่า แล้วพบกันเร็วๆ นี้ / แล้วพบกันในไม่ช้า

So long
อ่านว่า โซ ลอง
แปลว่า ลาก่อน

So long. Take care.
อ่านว่า โซ ลอง เทค แคร์
แปลว่า ลาก่อน ดูแลตัวเองด้วย

See you next time
อ่านว่า ซี ยู เน็กสฺ ไทมฺ
แปลว่า พบกันใหม่โอกาสหน้า

See you tomorrow
อ่านว่า ซี ยู ทูมอโร
แปลว่า แล้วพบกันพรุ่งนี้

Good night
อ่านว่า กูด ไนทฺ
แปลว่า ราตรีสวัสดิ์

I must be going
อ่านว่า ไอ มัสทฺ บี โกอิง
แปลว่า ฉันต้องไปแล้ว

I have to go now
อ่านว่า ไอ แฮฟ ทู โก นาว
แปลว่า ฉันต้องไปแล้วตอนนี้

Take care of yourself
อ่านว่า เทค แคร์ ออฟ ยัวเซลฟฺ
แปลว่า ดูแลตัวเองด้วย

Say hello to Peter for me
อ่านว่า เซ เฮลโล ทู พีเทอรฺ ฟอร์ มี
แปลว่า ฝากสวัสดีปีเตอร์ด้วยนะ / ฝากความคิดถึงให้ปีเตอร์ด้วยนะ

Please give my regards to your father
อ่านว่า พลีซ กีฟ มาย รีการ์ดสฺ ทู ยัว ฟาเทอะ
แปลว่า ฝากความคิดถึงไปยังคุณแม่ด้วยนะ / ฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะ

Good luck to you
อ่านว่า กูด ลัค ทู ยู
แปลว่า โชคดีนะ

Have a good time
อ่านว่า แฮฟ อะ กูด ไทมฺ
แปลว่า ขอให้สนุกนะ / ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะ

Have a nice day
อ่านว่า แฮฟ อะ ไนซฺ เด
แปลว่า ขอให้มีเป็นที่ดีนะ / ขอให้สนุกนะ

Have a nice trip
อ่านว่า แฮฟ อะ ไนซฺ ทริพ
แปลว่า ขอให้สนุกกับการเดินทาง

Bon voyage
อ่านว่า บอน โวยาจชฺ
แปลว่า โชคดีในการเดินทางนะ

ตัวอย่างประโยคในบทสนทนา การกล่าวลาภาษาอังกฤษ

A: I have to go now, see you again.
อ่านว่า ไอ แฮฟ ทู โก นาว, ซี ยู อะเกน
แปลว่า ฉันต้องไปแล้ว เจอกันใหม่นะ

B: Good luck to you.
อ่านว่า กูด ลัค ทู ยู
แปลว่า โชคดีนะ

A: You too.
อ่านว่า ยู ทู
แปลว่า คุณก็เหมือนกัน

แชร์เลย