การตอบรับ และปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การตอบรับ และปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล Responding (เรสพอนดิง) […]

การตอบรับ และปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล

Responding (เรสพอนดิง) การตอบรับ ภาษาอังกฤษ

Yes (เยส) ใช่
Sure (ชัวรฺ) แน่นอน
OK (โอเค) ตกลง [ย่อมาจาก Okay] Of course (ออฟ คอรสฺ) แน่นอน, ตกลง

Refusing (รีฟิวซิง) การตอบปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

No (โน) ไม่ใช่
Of course not (ออฟ คอรสฺ นอทฺ) ไม่แน่ๆ

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Hey! Is this wallet yours?
อ่านว่า เฮ่ อิส ดีส วอลเลท ยัวรสฺ
แปลว่า เฮ้ นี่ใช่กระเป๋าสตางค์ของคุณหรือเปล่า

Yes, it’s mine. Thank you.
อ่านว่า เยส อิทสฺ มายนฺ แธง คิว
แปลว่า ใช่ มันเป็นของฉัน ขอบคุณ

The meeting starts at 9 sharp. Don’t be late.
อ่านว่า เดอะ มีททิง สตารทสฺ แอท นายนฺ ชารพฺ โดนทฺ บี เลท
แปลว่า การประชุมเริ่ม 9 โมงตรง อย่ามาสายนะ

Okay
อ่านว่า โอเค
แปลว่า ตกลง

Can you help me?
อ่านว่า แคน ยู เฮลพฺ มี
แปลว่า คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม

Of course
อ่านว่า ออฟ คอรสฺ
แปลว่า ได้เลย

Where did you get the money? Did you steal it?
อ่านว่า แว ดิด ยู เก็ท เดอะ มันนี ดิด ยู สตีล อิท
แปลว่า คุณได้เงินมาจากไหน ขโมยมันมาหรอ

Of course not. I borrowed it from Tony.
อ่านว่า ออฟ คอรสฺ นอทฺ ไอ บอโรดฺ อิท ฟรอม โทนี่
แปลว่า ไม่ใช่อย่างแน่นอน ฉันยืมมาจากโทนี่

May I come with you?
อ่านว่า เม ไอ คัม วิธ ยู
แปลว่า ฉันไปกับคุณได้ไหม

Surely!
อ่านว่า ชัวรฺลิ
แปลว่า ได้อย่างแน่นอน

แชร์เลย