การถามชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อจริง ชื่อเล่น การตอบ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การถามชื่อ เป็นภาษาอังกฤษ

การถามชื่อภาษาอังกฤษ และการตอบ การบอกชื่อจริงและชื่อเล่น

การถามชื่อในภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการทราบชื่อของคู่สนทนาที่เราคุยด้วย สามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก โดยถามได้ดังนี้

การถามชื่อจริง ภาษาอังกฤษ

คำว่าชื่อ ภาษาอังกฤษคือคำว่า name อ่านว่า เนม

What is your name?
อ่านว่า วอท อีสฺ ยัวรฺ เนม (มีการเชื่อมเสียงเป็น วอท ทีซ* ยัวรฺ เนม)
แปลว่า คุณชื่ออะไร

เขียนย่อเป็น What’s your name?
อ่านว่า วอทซฺ ยัวรฺ เนม
แปลว่า คุณชื่ออะไร

การบอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

สามารถใช้คำว่า My name is อ่านว่า มาย เนม อีสฺ แล้วตามด้วยชื่อของผู้พูด เช่น

My name is Tara.
อ่านว่า มาย เนม อีสฺ ทาร่า
แปลว่า ชื่อของฉันคือทาร่า / ฉันชื่อทาร่า

หรือพูดว่า I am อ่านว่า ไอ แอม ย่อเป็น I’m อ่านว่า ไอมฺ แล้วตามด้วยชื่อของผู้พูด เช่น

I’m Dora.
อ่านว่า ไอมฺ โดรา
แปลว่า ฉันคือโดร่า

หรือจะตอบด้วยการบอกชื่อไปเลยก็ได้

ตัวอย่างบทสนทนา การถามชื่อและบอกชื่อ

A: What’s your name?
B: Peter.

การถามชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ

คำว่าชื่อเล่น ภาษาอังกฤษคือคำว่า nickname อ่านว่า นิคฺเนม

ตัวอย่างการถามชื่อเล่นภาษาอังกฤษ

What is your nickname?
อ่านว่า วอท อีสฺ ยัวรฺ นิคเนม (มีการเชื่อมเสียงเป็น วอท ทีซ* ยัวรฺ นิคเนม)
แปลว่า คุณชื่อเล่นอะไร / ชื่อเล่นของคุณคืออะไร

เขียนย่อเป็น What’s your nickname?
อ่านว่า วอทซฺ ยัวรฺ นิคเนม
แปลว่า ชื่อเล่นของคุณคืออะไร / คุณชื่อเล่นอะไร

ตัวอย่างการตอบ บอกชื่อเล่น ภาษาอังกฤษ

My nickname is Mo.
อ่านว่า มาย นิคเนม อีสฺ โม
แปลว่า ชื่อเล่นของฉันคือโม

การถามชื่อภาษาอังกฤษ แบบสุภาพ

สามารถถามโดยพูดว่า

May I have your name, please?
อ่านว่า เม ไอ แฮฟ ยัวรฺ เนม พลีสฺ
แปลว่า ฉันขอทราบชื่อคุณได้ไหม

Could I have your name, please?
อ่านว่า คูดฺ ไอ แฮฟ ยัวรฺ เนม พลีสฺ
แปลว่า ฉันขอทราบชื่อคุณได้ไหม

แชร์เลย