การถามสารทุกข์สุขดิบ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การถามสารทุกข์สุขดิบ ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับถามสารทุกข์สุขดิบ ถามถึงความเป็นอยู่ ว่าสุขสบายดีหรือไม่ มีให้เลือกใช้ได้มากมายหลายประโยค ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้จะนำเสนอประโยคถามทุกข์สุขภาษาอังกฤษ ที่จะพบบ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ Long […]

การถามสารทุกข์สุขดิบ ภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับถามสารทุกข์สุขดิบ ถามถึงความเป็นอยู่ ว่าสุขสบายดีหรือไม่ มีให้เลือกใช้ได้มากมายหลายประโยค ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้จะนำเสนอประโยคถามทุกข์สุขภาษาอังกฤษ ที่จะพบบ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้

Long time no see.
อ่านว่า ลอง ไทมฺ โน ซี
แปลว่า ไม่เจอกันนานเลยนะ

How have you been?
อ่านว่า ฮาว แฮฟ ยู บีน
แปลว่า คุณเป็นอย่างไรบ้าง

How are things?
อ่านว่า ฮาว อารฺ ธิงสฺ
แปลว่า เป็นยังไงบ้าง

How’s everything?
อ่านว่า ฮาวสฺ เอฝริธิงส
แปลว่า ทุกอย่างเป็นไงบ้าง

How are you?
อ่านว่า ฮาว อารฺ ยู
แปลว่า คุณสบายดีไหม

How are you keeping?
อ่านว่า ฮาว อารฺ ยู คีพพิง
แปลว่า สบายดีไหม

How are you doing?
อ่านว่า ฮาว อารฺ ยู ดูอิงฺ
แปลว่า คุณสบายดีหรือเปล่า

How are you today?
อ่านว่า ฮาว อารฺ ยู ทูเด
แปลว่า วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง / วันนี้คุณสบายดีไหม

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ตอบการถามสารทุกข์สุขดิบภาษาอังกฤษ เมื่อรู้สึกสบายดี สามารถพูดได้ว่า

I’m very well, thanks.
อ่านว่า ไอมฺ เฝริ เวล แธงสฺ
แปลว่า ฉันสบายดีมาก ขอบคุณ

I’m fine, thank you.
อ่านว่า ไอมฺ ไฟนฺ แธงคยู
แปลว่า ฉันสบายดีขอบคุณ

I’m quite well, thanks.
อ่านว่า ไอมฺ ไควทฺ เวล แธงสฺ
แปลว่า ก็ดีนะ ขอบคุณ

So-so, thanks.
อ่านว่า โซ-โซ แธงสฺ
แปลว่า ก็เรื่อยๆ นะ ขอบคุณ

Great thanks.
อ่านว่า เกรทฺ แธงสฺ
แปลว่า เยี่ยมเลย (สบายดีมาก) ขอบคุณ

Pretty good, thank you.
อ่านว่า พริททิ กูด, แธงคยู
แปลว่า ค่อนข้างดี ขอบคุณ

การถามสารทุกข์สุขดิบคู่สนทนากลับไป สามารถพูดได้ว่า

And you?
อ่านว่า แอน ยู
แปลว่า แล้วคุณล่ะ

What about you?
อ่านว่า วอธ อะเบาทฺ ยู
แปลว่า แล้วคุณล่ะเป็นไงบ้าง

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ตอบการถามสารทุกข์สุขดิบภาษาอังกฤษ เมื่อรู้สึกไม่สบาย สามารถพูดได้ว่า

I’m not very well. I have a cold.
อ่านว่า ไอมฺ นอท เฝริ เวล. ไอ แฮฟ อะ โคลดฺ
แปลว่า ฉันไม่สบาย ฉันเป็นหวัด

I’m not fine.
อ่านว่า ไอมฺ นอท ไฟนฺ
แปลว่า ฉันไม่สบาย

I’m not O.K.
อ่านว่า ไอมฺ นอท โอเค
แปลว่า ฉันไม่ค่อยสบาย

Not good.
อ่านว่า นอท กูด
แปลว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

ตัวอย่างการสนทนาถามสารทุกข์สุขดิบภาษาอังกฤษ

A: Good afternoon. How are you?
อ่านว่า กูด อาฟเทอะนูน ฮาว อารฺ ยู
แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย คุณเป็นอย่างไรบ้าง

B: Pretty good, thanks. And you?
อ่านว่า พริททิ กูด แธงสฺ แอน ยู
แปลว่า ก็ค่อนข้างดีนะ ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ

A: I have a cold.
อ่านว่า ไอ แฮฟ อะ โคลดฺ
แปลว่า ฉันเป็นหวัด

B: Get well soon.
อ่านว่า เก็ท เวล ซูน
แปลว่า หายไวๆ นะ / ดีขึ้นเร็วๆ นะ

แชร์เลย