การทักทายแบบเป็นทางการ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

การทักทายแบบเป็นทางการ ภาษาอังกฤษ (formal greeting) การเริ่มต้นการสนทนาภาษาอังกฤษโดยการทักทายแบบเป็นทางการ จะใช้สำหรับการทักทายผู้ที่เรายังไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย หรือเป็นผู้ที่เราอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วแต่ต้องให้ความเคารพนับถือ เนื่องจากอาจเป็นผู้ใหญ่กว่า หรือเป็นเจ้านาย […]

การทักทายแบบเป็นทางการ ภาษาอังกฤษ (formal greeting)

การเริ่มต้นการสนทนาภาษาอังกฤษโดยการทักทายแบบเป็นทางการ จะใช้สำหรับการทักทายผู้ที่เรายังไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย หรือเป็นผู้ที่เราอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วแต่ต้องให้ความเคารพนับถือ เนื่องจากอาจเป็นผู้ใหญ่กว่า หรือเป็นเจ้านาย หรือว่าเป็นลูกค้า ฯลฯ

การกล่าวทักทายภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ สามารถแบ่งตามช่วงเวลาได้ดังนี้

การกล่าวทักทายแบบเป็นทางการในช่วงเช้า ภาษาอังกฤษพูดว่า

Good morning.
อ่านว่า กูด มอรฺนิง
แปลว่า สวัสดีตอนเช้า, อรุณสวัสดิ์
ใช้สำหรับทักทายแบบเป็นทางการตั้งแต่ตอนเช้าถึงเวลาก่อนเที่ยง

การกล่าวทักทายแบบเป็นทางการในช่วงบ่าย ภาษาอังกฤษพูดว่า

Good afternoon.
อ่านว่า กูด อาฟเทอะนูน
แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย
ใช้สำหรับทักทายแบบเป็นทางการตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงวัน (ช่วงบ่าย) ถึงก่อนเย็น

การกล่าวทักทายแบบเป็นทางการในช่วงเย็น ภาษาอังกฤษพูดว่า

Good evening.
อ่านว่า กูด อีฟวฺนิง
แปลว่า สวัสดีตอนเย็น
ใช้สำหรับทักทายแบบเป็นทางการตั้งแต่ช่วงเย็น

** ข้อควรระวัง คำว่า good night ไม่ใช่คำทักทาย แต่เป็นคำกล่าวลาเมื่อจากกันในเวลาใกล้เข้านอน หรือเป็นการกล่าวก่อนเข้านอน ซึ่ง good night อ่านว่า กูด ไนทฺ แปลว่า ราตรีสวัสดิ์

สำหรับประโยคภาษาอังกฤษการทักทายแบบเป็นทางการ (formal greeting) สามารถใช้คำทักทายข้างต้น แล้วตามด้วยชื่อ หรือตำแหน่ง หรือคำที่เรียก ของผู้ที่เราต้องการทักทายได้เลย และถ้าเป็นการเขียนจะใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) ตามหลังคำทักทายแบบเป็นทางการนั้น เช่น

Good morning, everyone.
อ่านว่า กูด มอรฺนิง เอฟฺริวัน
แปลว่า อรุณสวัสดิ์ทุกคน / สวัสดีตอนเช้าทุกคน

Good morning, teacher.
อ่านว่า กูด มอรฺนิง ทีเชอะ
แปลว่า อรุณสวัสดิ์คุณครู / สวัสดีตอนเช้าคุณครู

Good afternoon, Jack.
อ่านว่า กูด อาฟเทอะนูน แจ้ค
แปลว่า สวัสดีตอนบ่ายแจ็ค

สำหรับการทักทายบุคคลที่เรายังไม่ทราบชื่อ เราสามารถใช้คำทักทายแบบเป็นทางการแล้วตามด้วยคำเรียกดังต่อไปนี้

ถ้าคนที่เราพูดด้วยเป็นผู้ชาย เราจะต่อท้ายด้วยคำว่า sir อ่านว่า เซอรฺ หมายถึง คุณผู้ชาย เช่น

Good evening, sir.
อ่านว่า กูด อีฟวฺนิง เซอรฺ
แปลว่า สวัสดีตอนเย็นคุณผู้ชาย

ถ้าคนที่เราพูดด้วยเป็นผู้หญิง เราจะต่อท้ายด้วยคำว่า madam อ่านว่า แมดเดิม หมายถึง คุณผู้หญิง เช่น

Good afternoon, madam.
อ่านว่า กูด อาฟเทอะนูน แมดเดิม
แปลว่า สวัสดีตอนบ่ายคุณผู้หญิง

แชร์เลย