การทักทายแบบไม่เป็นทางการ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ประโยคภาษาอังกฤษ การทักทายไม่เป็นทางการ จุดเริ่มต้นของการสนทนาในภาษาอังกฤษจะต้องเริ่มต้นด้วยการทักทาย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักกันมาก่อน โดยการกล่าวทักทายภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการนี้จะเป็นการทักทายแบบไม่กำหนดช่วงเวลาด้วยเช่นเดียวกัน หมายความว่า สามารถใช้คำทักทายแบบไม่เป็นทางการนี้ได้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า ช่วงกลางวัน หรือช่วงเย็น […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การทักทายแบบไม่เป็นทางการ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ประโยคภาษาอังกฤษ การทักทายไม่เป็นทางการ

จุดเริ่มต้นของการสนทนาในภาษาอังกฤษจะต้องเริ่มต้นด้วยการทักทาย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักกันมาก่อน โดยการกล่าวทักทายภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการนี้จะเป็นการทักทายแบบไม่กำหนดช่วงเวลาด้วยเช่นเดียวกัน หมายความว่า สามารถใช้คำทักทายแบบไม่เป็นทางการนี้ได้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า ช่วงกลางวัน หรือช่วงเย็น

คำทักทายแบบไม่เป็นทางการ ภาษาอังกฤษ คำที่ 1

Hello อ่านว่า เฮล’โล แปลว่า สวัสดี (แบบไม่เป็นทางการ)

ตัวอย่างประโยคการทักทายแบบไม่เป็นทางการ

Hello, how are you?
อ่านว่า เฮล’โล, ฮาว อารฺ ยู
แปลว่า สวัสดี เป็นยังไงบ้าง

Hello, Eddy. I haven’t seen you for ages.
อ่านว่า เฮล’โล, เอ้ดดิ. ไอ แฮฟเฝิ่น ซีน ยู ฟอรฺ เอเจสฺ
แปลว่า สวัสดีเอ็ดดี้ ฉันไม่เจอคุณนานเลยนะ

คำทักทายแบบไม่เป็นทางการ ภาษาอังกฤษ คำที่ 2

Hi อ่านว่า ไฮ แปลว่า สวัสดี (แบบไม่เป็นทางการ)

Hi, Lucy. How are you?
อ่านว่า ไฮ, ลูซี่. ฮาว อารฺ ยู
แปลว่า สวัสดีลูซี่ เป็นยังไงบ้าง

หรือในบางครั้งอาจได้ยินคำทักทายว่า Hi there.
อ่านว่า ไฮ-แดรฺ
หมายถึง สวัสดี (แบบไม่เป็นทางการ) เช่นเดียวกัน

สำหรับประโยคภาษาอังกฤษการทักทายไม่เป็นทางการนั้น สามารถใช้คำว่า Hello หรือ Hi แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่เราต้องการทักทายได้เลย และถ้าเป็นการเขียนจะใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) ตามหลังคำว่า Hello กับ Hi เช่น

Hello, Sarah.
Hello, Tony
Hi, George.
Hi, Peter.

หรืออาจกล่าวคำทักทายแล้วต่อด้วยประโยคต่างๆ ตามตัวอย่างด้านบน

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 206

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้