การทักทายแบบไม่เป็นทางการ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ประโยคภาษาอังกฤษ การทักทายไม่เป็นทางการ จุดเริ่มต้นของการสนทนาในภาษาอังกฤษจะต้องเริ่มต้นด้วยการทักทาย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักกันมาก่อน โดยการกล่าวทักทายภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการนี้จะเป็นการทักทายแบบไม่กำหนดช่วงเวลาด้วยเช่นเดียวกัน หมายความว่า สามารถใช้คำทักทายแบบไม่เป็นทางการนี้ได้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า ช่วงกลางวัน หรือช่วงเย็น […]

ประโยคภาษาอังกฤษ การทักทายไม่เป็นทางการ

จุดเริ่มต้นของการสนทนาในภาษาอังกฤษจะต้องเริ่มต้นด้วยการทักทาย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักกันมาก่อน โดยการกล่าวทักทายภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการนี้จะเป็นการทักทายแบบไม่กำหนดช่วงเวลาด้วยเช่นเดียวกัน หมายความว่า สามารถใช้คำทักทายแบบไม่เป็นทางการนี้ได้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า ช่วงกลางวัน หรือช่วงเย็น

คำทักทายแบบไม่เป็นทางการ ภาษาอังกฤษ คำที่ 1

Hello อ่านว่า เฮล’โล แปลว่า สวัสดี (แบบไม่เป็นทางการ)

ตัวอย่างประโยคการทักทายแบบไม่เป็นทางการ

Hello, how are you?
อ่านว่า เฮล’โล, ฮาว อารฺ ยู
แปลว่า สวัสดี เป็นยังไงบ้าง

Hello, Eddy. I haven’t seen you for ages.
อ่านว่า เฮล’โล, เอ้ดดิ. ไอ แฮฟเฝิ่น ซีน ยู ฟอรฺ เอเจสฺ
แปลว่า สวัสดีเอ็ดดี้ ฉันไม่เจอคุณนานเลยนะ

คำทักทายแบบไม่เป็นทางการ ภาษาอังกฤษ คำที่ 2

Hi อ่านว่า ไฮ แปลว่า สวัสดี (แบบไม่เป็นทางการ)

Hi, Lucy. How are you?
อ่านว่า ไฮ, ลูซี่. ฮาว อารฺ ยู
แปลว่า สวัสดีลูซี่ เป็นยังไงบ้าง

หรือในบางครั้งอาจได้ยินคำทักทายว่า Hi there.
อ่านว่า ไฮ-แดรฺ
หมายถึง สวัสดี (แบบไม่เป็นทางการ) เช่นเดียวกัน

สำหรับประโยคภาษาอังกฤษการทักทายไม่เป็นทางการนั้น สามารถใช้คำว่า Hello หรือ Hi แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่เราต้องการทักทายได้เลย และถ้าเป็นการเขียนจะใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) ตามหลังคำว่า Hello กับ Hi เช่น

Hello, Sarah.
Hello, Tony
Hi, George.
Hi, Peter.

หรืออาจกล่าวคำทักทายแล้วต่อด้วยประโยคต่างๆ ตามตัวอย่างด้านบน

แชร์เลย